คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

นายอำเภอบางใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกำจัดผักตบชวา

เปิดอ่าน 657 views

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์นายอำเภอบางใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกำจัดผักตบชวา ร่วมกับ ปตอ.พัน 6 สภ.บางใหญ่ อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่ คลองถนนรถ คลองบางสะแก ตามโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา