คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ปลัดจังหวัดนนทบุรี KICK OFF โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” อำเภอไทรน้อย

เปิดอ่าน 725 views

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสมยศ ศีลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี เปิดตัวโครงการ (KICK OFF) โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” อำเภอไทรน้อย โดยมีนายสมยศ วิชากร นายอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรงาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ทหาร ปตอ.พัน 6 เจ้าหน้าที่ตรวจ สมาชิก อส.อ.ไทรน้อย ชมรมคนริมน้ำอำเภอไทรน้อย นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม KICK OFF โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย นำ้ใส ไร้ผักตบชวา” โดยเก็บผักตบชวา ตัดหญ้า วัชพืช และปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองตาชม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย ก่อนรวบรวมนำไปหมักทำปุ๋ย ณ วัดเพรางาย ตามนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้การกำจัดผักตบชวาเป็นนโยบายเร่งด่วน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และนโยบายนนทบุรี 4.0 ด้านความสะอาด ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ระยะทางการดำเนินการ ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยชมรมคนริมน้ำในพื้นที่ตำบลหนองเพรางายจำนวน 12 ชมรม จะดำเนินการเก็บย่อยในคลองที่รับผิดชอบต่อไป