คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เปิดอ่าน 153 views

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค จำแนกตามส่วนราชการ จำนวน ๓๔ หน่วยงาน