คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560

เปิดอ่าน 208 views

18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การประเมินผลสถานะหมู่บ้านกองทุนแม่ รายงานผลการปฏิบัติการ “นนทบุรีน่าอยู่” รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ 2560