คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เปิดอ่าน 208 views

17 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ข่าวสารจากทางราชการ แผนการดำเนินกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 การแก้ปัญหาแนวทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหอการค้ากับภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีตามแนวทางประชารัฐต่อไป