คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ลงพื้นที่บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนบริเวณหน้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

เปิดอ่าน 164 views

17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่บริเวณทางเข้า-ออก เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน แขวงทางหลวงนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลบางรักพัฒนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร บางใหญ่ ผู้จัดการทั่วไปเซ็นทรัลเวสต์เกต ทีมวิศกรของ บริษัท ชิโนทัย ลงพื้นที่บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนบริเวณหน้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ทั้ง 2 ประตูทางเข้า-ออก โดยในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ตั้งเครื่องสูบน้ำ
จุดที่ 1 บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติมโดยใช้ท่อขนาด 12 นิ้ว จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเร่งระบายน้ำจากในหมู่บ้านและทางเข้า-ออกเซ็นทรัลเวสต์เกต
จุดที่ 2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานบริเวณหน้าหมู่บ้านกฤษดานคร เพื่อสูบส่งน้ำลงคลองบางแพรก
จุดที่ 3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าห้างเดอะสแควร์ เพื่อสูบน้ำลงคลองบางแพรกเช่นเดียวกัน
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ยังได้สั่งการให้แขวงทางหลวงนนทบุรี ประสานกับอำเภอบางใหญ่ และเทศบาลตำบลเสาธงหิน ขุดพื้นที่ทำบ่อพักน้ำ อยู่บริเวณสะพานต่างระดับบางใหญ่ หน้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2 งานเศษเพื่อใช้สำหรับเป็นที่พักน้ำ และจะผันน้ำลงทางระบายน้ำของทางหลวง เพื่อลงคลองบางกระบือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไป-มาบริเวณดังกล่าว