คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “นนทบุรีนำของดีสู่ ๔ ภูมิภาค” ครั้งที่ ๒

เปิดอ่าน 170 views

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง จังหวัดระยอง : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “นนทบุรีนำของดีสู่ ๔ ภูมิภาค” ครั้งที่ ๒ เพื่อนำสินค้าดีของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สินค้ากลุ่มเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพร กลุ่มอาหาร  และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน ออกเผยแพร่ จำหน่ายสู่ผู้บริโภค และหาคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างโอกาส และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายนนทบุรี ๔.๐ ทั้งนี้ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “นนทบุรี นำของดีสู่ ๔ ภูมิภาค” ครั้งที่ ๓ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จังหวัดลำปาง