คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เปิดอ่าน 89 views

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารหนูณิชย์ให้มีความมั่นคงยั่งยืน โดยกำหนดมาตรฐานระดับสูง ให้เป็นร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” และรับมอบสัญลักษณ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์