คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาข้างด้วยวิธีคัดเลือกแบบ

เปิดอ่าน 144 views

ที่  นบ 52103/942       ลงวันที่       12  เม.ย. 2560

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลเมืองบางบัวทอง

ชื่อโครงการ

วิธี   คัดเลือกแบบ

วันที่ประกาศ         21 เม.ย. 2560

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา