คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รับฟังการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 ผ่านระบบวิดีทัศน์ (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย

เปิดอ่าน 167 views

19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานรับฟังการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 ผ่านระบบวิดีทัศน์ (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน