คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

เปิดอ่าน 98 views

19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้
– สำรวจสถานการณ์คนไร้ที่พึ่งในจังหวัด
– การส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
– การมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องของอนุกรรมการแต่ละหน่วยงาน