คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

เปิดอ่าน 248 views

19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ในการนี้ มีอพม.ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ทั้งสิ้น 4 ราย โดยผู้ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นอพม.ดีเด่นระดับจังหวัด จะได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป