คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี(ศปถ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 232 views

20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี(ศปถ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณา(ร่าง)แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 และการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุ