คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดเสวนาในการส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเกาะเกร็ด

เปิดอ่าน 178 views

20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดเสวนาในการส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเกาะเกร็ด ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือและกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งมีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีวัฒนธรรมการแต่งกาย การละเล่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชน อันเป็นการสืบสานทางวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยืน