คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 201 views

18 มีนาคม 2560 เวลา 09.09 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็น “ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย” จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 112 ปี ได้มีพัฒนาการมาโดยลำดับทำให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวม 7,853 องค์กร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง