คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เป็นวิทยากรหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ” (นบส.) รุ่นที่ 9 ในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการบริหาร”

เปิดอ่าน 131 views

17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เชิงสะพานผ่านฟ้า กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ” (นบส.) รุ่นที่ 9 ในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการบริหาร” เพื่อเตรียมความพร้อมและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษเพื่อเข้าสู่การประเมินให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญให้มีความพร้อมในการบริหารงานระดับสูงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของรัฐสภาต่อไป