คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน (Green Industry) ของบริษัท สตาร์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เปิดอ่าน 107 views

17 มี.ค. 2560 เวลา 10.30 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน (Green Industry) ของบริษัท สตาร์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ได้นำระบบพลังงานทดแทนด้วยโซล่าร์เซลล์มาใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ากว่าปีละ 1 ล้านบาท สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึงปีละกว่า 15 ตัน และพัฒนาการผลิตเครื่องปรับอากาศให้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อช่วยประหยัดพลังงานโดยรวมของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค และพัฒนาเป็นโรงงานสีเขียวต้นแบบ ตอบสนองตามนโยบายจังหวัดนนทบุรี 4.0