คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการ “จัดระเบียบสังคม เพื่อชุมชนน่าอยู่ สู่นนทบุรี 4.0”

เปิดอ่าน 117 views

16 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “จัดระเบียบสังคม เพื่อชุมชนน่าอยู่ สู่นนทบุรี 4.0” ซึ่งอำเภอปากเกร็ด โดยศอ.ปส.อ.ปากเกร็ด จัดขึ้นตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของคสช. รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มผู้ประกอบการกิจการ สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร โรงแรม หอพัก ร้านเกมส์ วินจักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและแนวทางการประกอบกิจการ สามารถนำความรู้ไปพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม เพื่อให้จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดสะอาด จังหวัดสะดวก จังหวัดสบาย และจังหวัดปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรี 4.0 ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 400 คน