คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/2687 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทปลูกสร้างที่เกิดมาจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลและโครงการตามมารตการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เปิดอ่าน 307 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/2687 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เกิดมาจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลและโครงการตามมารตการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

1.แบบรายงานทรัพย์สินราชพัสดุที่เกิดจากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)

 

2.แบบรายงานทรัพย์สินราชพัสดุที่เกิดมาจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

 

3.พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

 

4.กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับราชพัสดุ พ.ศ.2545