คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

คำสั่ง ที่ 1503/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาขังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 461 views