คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 663 ให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดฯ

เปิดอ่าน 492 views