คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ(แม่น้ำลัดเกร็ด)บริเวณวัดฉิมพลี(เพิ่มเติม) ม.1 ต.เกราะเกร็ด จ.นนทบุรี

เปิดอ่าน 950 views

ที่  นบ 0022.3/ว 1501 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2557
ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี
ชื่อโครงการ
วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ  15 ธ.ค.2557
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา