คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ

เปิดอ่าน 1,987 views