คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เรื่อง ให้ส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ พร้อมจัดทำแบบรายงานการประเมินส่วนราชการฯ

เปิดอ่าน 511 views

 

แบบรายงานการประเมินส่วนราชการ

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามคำสั่ง คสช. ที่ 5-2559