คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

เปิดอ่าน 586 views

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่เด็กและเยาวชน จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน จำนวน 20 ราย ๆ ละ 1,000 บาท โดยมี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเดื่อ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนวัดมะเดื่อ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี