คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (สายตรง) 0 2580 0752

 

ติดต่อหน่วยงานภายใน  โทร.  0 2580 0705-6

  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด   ต่อ  14127
  • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   ต่อ  14123
  • กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   ต่อ  14209
  • กลุ่มงานอำนวยการ   ต่อ  14122

 

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์  nonthaburi@moi.go.th