คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

จองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

การจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบออนไลน์

 

ขั้นตอนในการจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้

 

ขอเน้นย้ำ การใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 

มิฉะนั้น ระบบอาจจะตัดการจองห้องประชุมออกจากระบบได้

 

(1) ให้ไปที่ลิงค์  https://nonthaburi.skedda.com/booking

 หรือ QR-Code QR-code Booking Room

 

(2) ลงทะเบียน (Register) โดยให้กดปุ่ม “รูปบวกสีเขียว”

Capture skedda

 

 

(3) เริ่มจองห้องประชุม (New Booking) ให้กรอกอีเมล์ (email) แล้วกดปุ่ม “ถัดไป” (Next)

Capture new booking

(4) กรอกรายละเอียดข้อมูลการประชุมให้ครบถ้วน ดังนี้

– วัน และเวลา (Date & Time)

– ห้องประชุมที่ต้องการใช้ (Space)

– เรื่องที่ประชุม (Booking Title)

– หมายเหตุ ระบุข้อความที่สำคัญ ได้แก่

  • ประธานการประชุม
  • อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ (โปรเจคเตอร์,
    เครื่องเสียง, ระบบ VCS หรืออื่นๆ)
  • เบอร์โทรหน่วยงาน

ข้อมูลผู้จอง

  • ชื่อ (First Name)
  • นามสกุล (Last Name)
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Telephone)
  • หน่วยงาน (Organization)

** ยืนยันการจอง (Confirm Booking)

Capture new

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องประชุม

(1) หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

(2) การตั้งชื่อห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-580-0705  ต่อ 14122