คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

คำขวัญประจำจังหวัด

:::::::::  คำขวัญจังหวัดนนทบุรี :::::::::

: พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ด

: แหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์
:งามน่ายลศูนย์ราชการ :