คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคคลากรกรมที่ดินทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคคลากรกรมที่ดินทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร (Famer Market) ครั้งที่ 2/2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร (Famer Market) ครั้งที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ครั้งที่ 1/2558

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ กิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด  กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง และกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย ร่วมการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดการประชุม

กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทเพื่อชาติเข้มแข็งมั่นคง จังหวัดนนทบุรี ต่อ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.45 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2558  ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร(ปรับอากาศ) ขนาดที่นนั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน เพื่อ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ จ.นบ. จำนวน 1 รุ่น ณ จว.สงขลา ในระหว่างวันที่ 24-27 ก.พ. 58

ที่  นบ 51021/641 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร(ปรับอากาศ) มาตราฐาน 2ชั้น(ม4(ข)) ขนาาดที่นั้งไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ฯ

ที่ นบ 51021/654 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

ที่  นบ 74602/79 ลงวันที่  28 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต. บางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและป้องกันการเคลื่อนตัวของต้นทางถนนสายเลียบคลองเจ๊ก-สุเหร่าแดง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ที่  นบ 51021/651 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม การจัดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน ” รักษ์โลก รักเราตามโครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง ในระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 2558ณ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่  นบ 51021/692 ลงวันที่  27 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

สถาบันวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน 4 ประเภททุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

027602
เข้าชมวันนี้ : 25
เข้าชมเดือนนี้ : 25
เข้าชมปีนี้ : 7603
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.145.161.33
×

atn

Web Design BangladeshMymensinghWeb Design Bangladesh