คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน อำเภอเมืองนนทบุรี กลุ่มที่ 1 และปฐมนิเทศ นักเรียนรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนนทบุรี

20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน อำเภอเมืองนนทบุรี กลุ่มที่ 1 และปฐมนิเทศ นักเรียนรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยจะมีการเรียนการสอนทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ทางกฎหมาย และเทคโนโลยีสื่อสาร โดยจะมีการเรียนการสอนในทุกวันเสาร์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เปิดการแข่งแรลลี่หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 14

จังหวัดนนทบุรี โดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรี จัดงาน Family Rally ครั้งที่ 14   20 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลนครนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งแรลลี่หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 14 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 80 กว่าทีม จุดหมายปลายทางอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสันพธ์อันดีภายในสมาชิกหอการค้า และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งยังเป็นการต่อยอดทางธุรกิจรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย

ประชุมการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งกำหนดจัดงานเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561

19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลาจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งกำหนดจัดงานเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561

ร่วมประชุมภาคกาชาดภาค 1 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัดโดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1

19 ม.ค. 61 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางพัทธานันท์    ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะร่วมประชุมภาคกาชาดภาค 1 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัดโดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง และจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนไปบริบทในปัจจุบัน

19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนไปบริบทในปัจจุบัน

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี โครงการเสริมสร้างพัฒนาสินค้าและบริการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วน ที่ นบ 0016.1/145 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี โครงการเสริมสร้างพัฒนาสินค้าและบริการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดาวน์โหลด>>

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71802/54       ลงวันที่      18 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/227       ลงวันที่      12 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเก็รด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/228       ลงวันที่      12 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเก็รด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/229       ลงวันที่      12 ม.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเก็รด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

การกันงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี  ที่ นบ 0017.2/ว329 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง การกันงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ไฟล์ Excel http://www.nonthaburi.go.th/Downloads/budget.xlsx

ตรวจรายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560

นบ 0017.3/ว105 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ตรวจรายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนธันวาคม 2560  ครั้งที่ 12/2560 ดาวน์โหลดที่นี่>>

ขอเลื่อนการจัดประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ไปเป็นวันพุธที่ 31 มกราคม 2561

นบ 0017.3/ว101 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ไปเป็นวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่>>

เชิญประชุม ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี

นบ 0017.2/ว 87  ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เชิญประชุม ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน มกราคม 2561

นบ 0017.3/ว52 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน มกราคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

จ้างที่ปรึกษา

ที่  นบ 0033(1)/44        ลงวันที่      5 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   จ้างที่ปรึกษา วันที่ประกาศ     10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ…..

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ….. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ที่   นบ 0018.1/12335        ลงวันที่       5 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงาน     ปกครองจังหวัดนนทบุรี วิธี    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ วันที่ประกาศ     5 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

172269
เข้าชมวันนี้ : 7
เข้าชมเดือนนี้ : 2561
เข้าชมปีนี้ : 2561
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.163.39.19