คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  เวลา 15.00 น.  ณ บริเวณศาลาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร  และนายมนัส ชูผกา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด  ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  อัยการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอเมืองนนทบุรี  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  สื่อมวลชน  และประชาชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวด้วย (*)เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร  กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิธีมอบโอวาทแก่นักกีฬาเทควันโดและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่นักกีฬาเทควันโดและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18  ณ ประเทศอินโดนีเซีย  โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  ผู้ฝึกสอนนักกีฬา  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบโอวาทแก่นักกีฬา สรุปได้ว่า  กีฬาเอเชียนเกมส์เป็นมหกรรมกีฬานานาชาติที่จะสร้างความสามัคคีขึ้นระหว่างประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย  จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาทั้ง 4 คนจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองขึ้นไปอีก  ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาทั้ง 4 คนได้พึงระลึกไว้ว่าตนมิใช่เป็นเพียงตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น  แต่ยังถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย  ดังนั้น จึงขอให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  แต่ในการแข่งขันจะต้องรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย มิใช่มุ่งจะเอาชนะเพียงอย่างเดียว  นอกจากนั้น ขอให้เชื่อฟังผู้ฝึกสอน ระมัดระวังดูแลตนเองให้ดีทั้งในสนามแข่งขันและนอกสนามแข่งขัน  รวมถึงจะต้องเคร่งครัดในการรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยตลอดการแข่งขันด้วย ประเทศอินโดนีเซียได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 

ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561

ประชุมหารือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนกรณีราษฎรอำเภอปากเกร็ดร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนกรณีราษฎรอำเภอปากเกร็ดร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองตาคล้าย มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และการป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลาลกลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองตาคล้าย มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และการป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดนนทบุรี โครงการ จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการรถสองแถวสาธารณะ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     15 ส.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดนนทบุรี โครงการ ติดตั้งระบบเสียงตามสายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     15 ส.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดนนทบุรี โครงการ จัดทำห้องบันทึกเสียง/ห้องกระจายเสียงตามสายประจำจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     15 ส.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดนนทบุรี โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     15 ส.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ขทช.นนทบุรี 021/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายความกว้างสะพานข้ามคลองผู้ใหญ่วาน สาย นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.1009– อำเภอไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน 1 สายทาง วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี วันที่ประกาศ 14 สิงหาคม 2561 1.ประกาศเชิญชวน 2.ราคากลาง 3.แบบรายการก่อสร้าง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”

ที่ นบ 0017.2/ว 4318 ลว 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง (Specification) จัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”  2.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่่ 2324/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์นนท์” สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นบ 0017.2/ว 4283 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์นนท์” สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดรูปแบบการจัดงานฯ 

ทบทวนรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

หนังสือประทับตราสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1138 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทบทวนรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

การจัดทำแผนพัมนาจังหวัดนนทบุรี 4ปี (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นบ 0017.2/ว 4265 ลว 14 สิงหาคม 2561  เรื่อง การจัดทำแผนพัมนาจังหวัดนนทบุรี 4ปี (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ  กลุ่มเป้าหมายประชุมเชิงปฎิบัติการฯ  แบบฟอร์มการเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดฯ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>>คลิ๊กลิงค์<<<    

ขอความร่วมมือเผยแพร่เชิญชวนประกวดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งาน “อัตลักษณ์นนท์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุดที่ นบ 0017.2/ว4170 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่เชิญชวนประกวดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งาน “อัตลักษณ์นนท์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ  ใบสมัครการประกวดฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่   มท 0201.2/ว3343        ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ชื่อโครงการ วิธี   รับสมัครทหารกองหนุน วันที่ประกาศ      28 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

197638
เข้าชมวันนี้ : 141
เข้าชมเดือนนี้ : 2313
เข้าชมปีนี้ : 27930
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.80.208.105