คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

หารือนัดหมายการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่งท่อก๊าซธรรมชาติบนบกในระยะก่อสร้างจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อย ที่ 6 (RA 6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญยุทธ เสือจุ้ย หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเข้าหารือนัดหมายการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่งท่อก๊าซธรรมชาติบนบกในระยะก่อสร้างจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อย ที่ 6 (RA 6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลังงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับฟังการหารือดังกล่าว

เปิดโครงการค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองนนทบุรี รุ่นที่ 5/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น.  ณ กองร้อยพลาธิการส่งกำลังน้ำมัน กรมพลาธิการทหารบก  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองนนทบุรี รุ่นที่ 5/2561  โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีพลตรี เทอดชัย นิยม เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก  ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว กรมพลาธิการทหารบก  ผู้แทนจากหน่วย ปตอ.1 พัน 3  ผู้เเทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี  ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี  สัสดีอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  ผู้แทนเกษตรอำเภอ  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี  คณะวิทยากร  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย  ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนนทบุรี (ศป.ปส.อ.เมืองนนทบุรี) กำหนดดำเนินโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 16 –

เปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 4/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 4/2561  โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบัวทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1 ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ปลัดอำเภอบางบัวทอง สัสดีอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ คณะวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย  ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบัวทอง (ศป.ปส.อ.บางบัวทอง) กำหนดดำเนินโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 104 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวในพิธีเปิดว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาร่วมดำเนินการแก้ไข โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเพราะผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วย ซึ่งหากสามารถบำบัดฟื้นฟูให้เลิกเสพยาเสพติด

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนความเดือดร้อนจากการดำเนินกิจการขนถ่ายสินค้า และการเข้าออกของรถบรรทุก ๑๘ ล้อ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลต่อให้เกิดการแตกร้าวของบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงของสถานประกอบการ

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนความเดือดร้อนจากการดำเนินกิจการขนถ่ายสินค้า และการเข้าออกของรถบรรทุก ๑๘ ล้อ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลต่อให้เกิดการแตกร้าวของบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงของสถานประกอบการ

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

นบ0009/1922 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

นบ0009/1922 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  ร่างประกาศ           ลงวันที่ ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       21 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ร่างประกวดเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (งานอัตลักษณ์นนท์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์)

>>รายละเอียดตามที่แนบนี้<< 1.ร่่างประกาศเชิญชวนโครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (งานอัตลักษณ์นนท์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์)> 2.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ > 3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0004/717       ลงวันที่       15 พ.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      15 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team)

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 695 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< 1.แนวทางการก้าวสู่องค์การ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2. กำหนดการและแบบตอบรับ  

จัดทำข้อมุลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือสังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2783 เรื่อง จัดทำข้อมุลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<< >>>ลิงค์ดาวน์โหลด<<< แบบรายงานผลดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   แบบรายงานผลดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

นบ 0017.3/ว2433 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือน พฤษภาคม 2561

นบ 0017.3/ว2433 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือน พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การเสนอของพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว2430 ลงวันที่ 7 พ.ค.61 เรื่อง การเสนอของพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>>

การบริหารจัดการสถาณการณ์ภัยแล้ง ปี 2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2482 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การบริหารจัดการสถาณการณ์ภัยแล้ง ปี 2561 >>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<<

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

จ้างที่ปรึกษา

ที่  นบ 0033(1)/44        ลงวันที่      5 ม.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี   จ้างที่ปรึกษา วันที่ประกาศ     10 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

185544
เข้าชมวันนี้ : 147
เข้าชมเดือนนี้ : 2246
เข้าชมปีนี้ : 15836
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.166.212.152