คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ร่วมรับมอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบ จากนายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช ตามโครงการ “ถุงผ้าเหลือใช้ ใครมีเยอะเราขอ!” เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี  ร่วมรับมอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบ จากนายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช  ตามโครงการ “ถุงผ้าเหลือใช้ ใครมีเยอะเราขอ!” เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ

เปิดงานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. พร้อมทั้งอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

22 เม.ย. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :: นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. พร้อมทั้งอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขานนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อปพร. จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน  และผู้นำ อปพร. กล่าวนำปฏิญาณตน โดยในงานมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ “ตัด ถ่าง” ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย อปพร.เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เปิดการให้บริการรถขนส่งมวลชนรอง สายแรกของจังหวัดนนทบุรี (สาย 6028 : วงกลมราชพฤกษ์-ติวานนท์)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการรถขนส่งมวลชนรอง สายแรกของจังหวัดนนทบุรี (สาย 6028 : วงกลมราชพฤกษ์-ติวานนท์) โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ขนส่งจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ โคเปอร์เรชั่น จำกัด ผู้บริหารบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้เข้าร่วมพิธีได้ชมนิทรรศการย่อยแสดงเส้นทางขนส่งมวลชนรอง RTC นนทบุรี การสาธิตแอพพลิเคชันต่างๆของรถฯ การสาธิตการใช้บัตรโดยสารและอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกบนรถฯ หลังจากนั้น

พิธีเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีด้วย เวลา 10.00 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีด้วย

ประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณา สรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี การดำเนินคดีเมาแล้วขับตามคำพิพากษาของศาล และร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนกลาง) โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อรับฟังการแถลงสรุปผลการดำเนินงานและสถิติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง

ที่  นบ 52203/ 2858      ลงวันที่     11   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0101

ที่  คค 06079/พ.1/ 877       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอบควบคุม 0201

ที่  คค 06079/พ.1/ 885       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346

ที่  คค 06079/พ.1/ 887       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ

ที่  ศธ  0522.01/  3324                 ลงวันที่   27   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     11  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

การประเมินสการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ นบ 0017.2/ว 1861 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่องการประเมินสการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ  เอกสารประกอบการประชุม 

การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ นบ 0017.2/ว 1835 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ นบ 0017.2/ว1836 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/ว1831 ลงวันที่ 21 มีนาคา 2562 

การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leader 4.0 for Smart นนทบุรี :สู่ความเป็นเลิศ

ที่ นบ 0017.2/ว 1864 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leader 4.0 for Smart นนทบุรี :สู่ความเป็นเลิศ  สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการหลักสูตร Smart Leader 4.0 for Smart นนทบุรี     ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร  

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่

ที่ นบ0017.2/1567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ   ลิงค์แบบตอบรับ http://tiny.cc/xkhe4y   QR-Code      

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/ จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด

ที่  สธ 0405.14 / 2040   ลงวันที่    21   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

รับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

ที่  รป.ม. 2/2562       ลงวันที่    22    กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   8   มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย >>

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9569       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

229070
เข้าชมวันนี้ : 123
เข้าชมเดือนนี้ : 2113
เข้าชมปีนี้ : 13023
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 34.228.38.35