คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

งานส่งเสริมการขาย “The best of Nonthaburi 2019”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Alive park hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการขาย “The best of Nonthaburi 2019” และเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า โดยในงานดังกล่าวจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน อันได้แก่ โซนที่ 1 “นนทบุรี ล้ำค่าอารยะธรรม” ประกอบไปด้วยร้านขายสินค้าเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และ 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนนทบุรี ฯลฯ โซนที่ 2 “นนทบุรี เมืองน่าอยู่” ประกอบไปด้วย สินค้าคุณภาพ OTOP สินค้าดาวเด่นอุปโภคบริโภค ฯลฯ และพื้นที่โซนที่ 3 “นนทบุรี สุขสำราญนนทบุรี” เป็นพื้นที่สำหรับเวทีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

มอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 22 แห่ง โครงการโรงงานสีขาว จำนวน 50 แห่ง โครงการเร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง จำนวน 3 แห่ง และโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 14 แห่ง รวมทั้งสิ้น 89 แห่ง  

อำเภอเมืองนนทบุรีลงพื้นที่แก้ไขปัญหาบ้านเรือนพังเสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยทีมบูรณาการ ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม กรณีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนต่อ ศดธ. ขอให้ช่วยเหลือกรณีพื้นที่ ม.5 ต.บางรักน้อย ประสบปัญหาจากฝนตกหนักและลมพัดแรงจนหลังคาบ้านเรือนพังเสียหาย จำนวนประมาณ 12 หลัง ในคืนวันที่ 18 กันยายน 2562 ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ผลการดำเนินการ จากการตรวจสอบพื้นที่และบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่าย อบต.บางรักน้อยจะดำเนินช่วยเหลือจัดหาวัสดุที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น กระเบื้อง สังกะสี ไม้ฯ ตามสภาพบ้านที่เสียหาย และตัดแต่งต้นไม้ที่ล้มขวางทางสาธารณะ ฯลฯ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนที่สุด(คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้)  

อำเภอเมืองนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทัน บริเวณหมู่บ้านนันทนา

วันนี้ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยทีมบูรณาการ ลฯ ) ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนศูนดำรงธรรม กรณีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนต่อ ศดธ.ขอให้ช่วยเหลือกรณีพื้นที่หมู่บ้านนันทนา ตั้งอยู่ ม.3 ต. บางรักน้อย ประสบปัญหาน้ำระบายไม่ทันเนื่องจากฝนตกหนักในคืนวันที่ 18 กันยายน 2562 ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ผลการดำเนินการ จากการตรวจสอบพื้นที่และบูรณาการหารือร่วมกันของทุกฝ่าย ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1) กรณีเร่งด่วน ส่วนราชและ อบต.บางรักน้อย ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วน (ดำเนินการในวันนี้) 2) ระยะยาว เนื่องจากหมู่บ้านนันทนาเป็นหมู่ที่ยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารโดยอยู่ในช่วงรอยต่อของการไม่เป็นนิติบุคคลกับการยกให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งยังเป็นเหตุขัดข้องทางกฎหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการทำประชาพิจารย์ ประชุม เสนอเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานนิติบุคคลตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณทางราชการในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป (ให้รักษาการประธานหมู่บ้านเร่งดำเนินการ)  

เปิดงานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม​ Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019

วันพฤหัสบดี​ ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ Hall 11 อาคาร Impact exhibition Center ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี​ อำเภอปากเกร็ด​ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์​ อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้นายสุรพิทย์​ กีรติบุตร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม​ Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019​ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาววัจนาถ​ วังตาล​ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พันเอกคณธัช มากท้วม​ รองผู้บัญาการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.​ ไพศาล​ วงศ์วัชรมงคล​ ผู้บังคับการตำรวจภูธร​จังหวัดนนทบุรี​ นางนวลจันทร์​ แย้มศรี​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี​ ผู้แทนอำเภอปากเกร็ด​ เข้าร่วมรับ -​ส่ง​

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกั้นน้ำพระอุดม (นบ.2021) ตอนที่ 3

ที่  นบ 51004/ 5551                   ลงวันที่    6   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     20 กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 43 รายการ

ที่  นบ 52203/ 7256                   ลงวันที่    13   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     20 กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ

ที่  สพฉ 01/ 2535       ลงวันที่    13    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    19  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ

ที่  สพฉ 01/ 2577      ลงวันที่    13    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    19  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

ที่  นบ 0022.3/ 1101       ลงวันที่    6    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    19  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวและพีธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2019”

นบ0017.2/ว4427 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวและพีธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2019”  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2019”  2. กำหนดการแถลงข่าว วันที่ 16 กันยายน 2562  3. กำหนดพิธีเปิดงาน วันที่ 19 กันยายน 2562  4. แผนที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 

จัดหาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานส่งเสริมการขายงาน “THE BEST OF NONTHABURI 2019”

ที่ นบ 0017.2/ว 4428 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานส่งเสริมการขายงาน “THE BEST OF NONTHABURI 2019”  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการจัดงานส่งเสริทการขาย  THE BEST OF NONTHABURI 2019  2. กำหนดการงานแถลงข่าว  3.กำหนดการงานส่งเสริมการขาย  4.แผนผังพื้นที่จัดงาน และ แผนที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสรอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

มท 0211.4/ว5198 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสรอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค” รายละเอียดเพิ่มเติม>>

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ นบ 0017.2/ว4210 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดตัวชี้วัด https://drive.google.com/file/d/1hbjF0zCV7npuLa-EEmS5C2u0azjauFGs/view?usp=sharing

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/ว 1318     ลงวันที่   16    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสรอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

มท 0211.4/ว5198 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสรอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค” รายละเอียดเพิ่มเติม>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  กห 0445/       ลงวันที่     31   กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

Download  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป้นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่นี่>>


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

249702
เข้าชมวันนี้ : 86
เข้าชมเดือนนี้ : 2994
เข้าชมปีนี้ : 33655
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 3.227.254.12