คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (จังหวัดนนทบุรี)

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องเบญจมาศ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์นันทนาการ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (จังหวัดนนทบุรี) เพื่อแสดงออกถึงพลังจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต มีกิจกรรมรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๑ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี

เปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมดังนี้ ๑. ประธานในพิธีเปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “เป้าหมายปี ๒๕๖๓ : ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ (2020 Target : reduce road fatalities AND serious injuries by 50%) เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกิจกรรมประธานในพิธีอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๖ ราย การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินและอื่นๆ จำนวน ๔ ราย

พิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และโครงการการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบสาระสำคัญ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขอรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ มีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และบุคลากรจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒๐๐ คน ๑๔๐ สถานประกอบกิจการ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว

ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 77,777.00 บาท ให้กับ “ตูน บอดี้สแลม” หรือ อาทิวราห์ คงมาลัย ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

6 ธ.ค.60 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  นางจิตรา ธนเดชากลุ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อม กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 77,777.00 บาท ให้กับ  “ตูน บอดี้สแลม” หรือ อาทิวราห์ คงมาลัย ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” โดยมี นายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะและประชาชนชาวนนทบุรีให้การต้อนรับอย่างหนาแน่นตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ ได้มีนักแสดงร่วมวิ่งในวันนี้หลายคน ซึ่งมีหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ณ จุดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ณ จุดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง ทีมงานตัวแทนจังหวัดนนทบุรี คณะนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี หน่วยงานราชการและประชาชนชาวนนทบุรี จะนำเงินบริจาคมาร่วมสมทบ และให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 0004/1445       ลงวันที่     30 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       6 ธ.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราึาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0618/2770       ลงวันที่     28 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      30 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0618/2769       ลงวันที่     28 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      30 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0618/2768       ลงวันที่     28 พ.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      30 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ นบ 0118/4887 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 8441 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 8441 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชั้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ สิ่งที่แนบมาด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ที่ นบ 0017.2/ว 8375 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

นบ 0017.3/ว8151 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เมื่อวันจันทรืที่ 30 ตุลาคม 2560

นบ 0017.3/ว8151 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เมื่อวันจันทรืที่ 30 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้>>

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ…..

นบ0017.3/ว7871 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ….. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ที่   นบ 0018.1/12335        ลงวันที่       5 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงาน     ปกครองจังหวัดนนทบุรี วิธี    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ วันที่ประกาศ     5 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ การประเมินครั้งที่ 1

ที่   นบ 0018.1/ 11832     ลงวันที่       28  ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   จังหวัดนนทบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินฯ วันที่ประกาศ       28 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ ดวามสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ

ที่ นบ 0018.1/11348       ลงวันที่      16 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ที่ทำการปกครอง  จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศรับสมัคร วันที่ประกาศ      16 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

167368
เข้าชมวันนี้ : 66
เข้าชมเดือนนี้ : 1758
เข้าชมปีนี้ : 64113
ออนไลน์ : 6
IP ของคุณคือ: 54.226.172.30