คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 15 กันยายน 2561  เวลา 13.40 น.  ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 15/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 5

วันที่ 11 กันยายน 2561  เวลา 13.15 น.  ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 5  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  โดยมีส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆได้นำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี   ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

เปิดการประกวดดนตรีโฟล์คซองระดับมัธยมศึกษา SBAC นนทบุรี ร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ครั้งที่ 1

วันที่ 11 กันยายน 2561  เวลา 12.30 น.  ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดดนตรีโฟล์คซองระดับมัธยมศึกษา SBAC นนทบุรี ร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ครั้งที่ 1  โดยมีนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) กล่าวรายงาน  และมีนางสุทธิศรี วงษ์สมาน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทนจากเทศบาลนครนนทบุรี  ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้าเอสพลานาดฯ  ศิลปิน  แขกผู้มีเกียรติ  สื่อมวลชน  นักเรียนนักศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซองในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ตระหนักร่วมกันว่าจะใช้ดนตรีเป็นสิ่งโน้มนำให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะในอนาคตอันใกล้ เยาวชนเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ 

ประชุมหารือการช่วยเหลือกรณีราษฎรอำเภอปากเกร็ดร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการช่วยเหลือกรณีราษฎรอำเภอปากเกร็ดร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทน กอ.รมน. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องซัฟไฟร์ ๑๑๒ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับผู้แทนพระองค์ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาด

ที่  นบ 0015/470           ลงวันที่      14 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.พลังงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ       19 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการรถสองแถวสาธารณะ

ลงวันที่ 14  กันยายน 2561 หน่วยดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง : สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการรถสองแถวสาธารณะ วิธี : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06079/พ.1/2430       ลงวันที่       7 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     12 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06079/พ.1/2431       ลงวันที่       7 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     12 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06079/พ.1/2437       ลงวันที่       7 ก.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     12 ก.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประเด็นการตรวจราชการผู้ตรวจมหาดไทย ประจำเดือน กันยายน 2561

ที่ นบ0017.2/ว1355  สามารถดาวโหลด แบบรายงานการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑      ได้ที่นี่        

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนกันยายน 2561 เป็นวันที่ 26 กันยายน 2561

นบ0017.3/ว4796 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนกันยายน 2561 เป็นวันที่ 26 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ(ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2-3)

ที่ นบ 0017.2/ ว 4706 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ……… กรณีมีหนี้ผูกพัน   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณ ปี พ.ศ. ………   หากดาวน์โหลดแล้วไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ (ดาวโหลด )

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ นบ 0017.2 /ว 4638 ลว 7 กันยายน 2561 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว4907 ลว 9 สิงหาคม 2561  2.แบบฟอร์มการเสนอโครงการบรรจุในพัฒนาจังหวัดฯ >>>>แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรจุในแผน   <<<< >>>>แบบฟร์อมการจัดทำแผน<<<< >>>>แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัดกลุ่มจังหวัด<<<< 3.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) >>>>แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย<<<< >>>> แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) <<<< 4.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

นบ0017.3/ว4579 ลว 4 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือน กันยายน 2561

นบ0017.3/ว4579 ลว 4 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือน กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่   มท 0201.2/ว3343        ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ชื่อโครงการ วิธี   รับสมัครทหารกองหนุน วันที่ประกาศ      28 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

201662
เข้าชมวันนี้ : 112
เข้าชมเดือนนี้ : 2111
เข้าชมปีนี้ : 31954
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.162.15.31