คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทาน”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ประธานพิธีเปิดโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทาน” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนนทบุรี / เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 400 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

มอบเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 38 ราย ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี

เปิดป้ายโรงงาน และตัดริบบิ้น บริษัท โอเชี่ยน โรต้า จำกัด

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดป้ายโรงงาน และตัดริบบิ้น บริษัท โอเชี่ยน โรต้า จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณ บริษัท โอเชี่ยน โรต้า จำกัด เลขที่ 52/9 หมู่ 1 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เปิดการแข่งขันมหกรรมเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านกีฬาและนันทนาการ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ร่วมเป็นประธานเปิดงาน วันแห่งมุสลิมนนท์

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.09 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล (จุฬาราชมนตรี) , นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) , คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการประจำมัสยิดยามาลุดดีน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน วันแห่งมุสลิมนนท์  ณ มัสยิดยามาลุดดีน (สุเหร่าใหม่) ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบราคาจัดซื้อของเล่นชุดเสริมทักษะ จำนวน 720 ชุด สำหรับแจกเป็นของขวัญในงานวัเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

ที่ นบ 51021/8876 ลงวันที่  11 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  19 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วดระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการถมดินบริเวณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ยุบรวม รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ และ รร.วัดสิงห์ทอง ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่  นบ 51021/8843 ลงวันที่  11 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  19 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง.เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ที่  สธ. 0203.07/ว 1624 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  19 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ นบ(E)6/2558

ที่  คค 0626.6/พ.1/951 ลงวันที่  9ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.บำรุงทางนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ19 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 จังหวัดเชียงราย

ผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 จังหวัดเชียงราย รายละเอียด download ที่เว็บไศต์ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ http://www.jpp.moi.go.th/interesting.php?id=74

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

สถาบันวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน 4 ประเภททุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

017682
เข้าชมวันนี้ : 275
เข้าชมเดือนนี้ : 5236
เข้าชมปีนี้ : 17582
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 184.73.104.82
×

logo777

Web Design BangladeshMymensinghWeb Design Bangladesh