คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ร่วมพิธีและกล่าวต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพิธีเปิดงานตรุษจีนนนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ปีมะแมเทิดองค์เจ้าฟ้า มังกรเหินเวหา ตระการตาตรุษจีนนนท์

นายชนม์ชื่น บุญญนุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีและกล่าวต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนนนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 “ปีมะแมเทิดองค์เจ้าฟ้า มังกรเหินเวหา ตระการตาตรุษจีนนนท์” ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพัันธ์ 2558 เวลา 21.15 น. ณ เวทีบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประชุมผ่านระบบ vcs ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบูรณาการแผนฯ และงบประมาณ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วม ประชุมผ่านระบบ vcs ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบูรณาการแผนฯ และงบประมาณ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2558  ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมหารือโครงการท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมหารือโครงการท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 03.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาลัยนาฏศิลป ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ที่ วธ 0805/312 ลงวันที่  19 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิทยานาฎศิลป ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  27 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกววดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีข้างเดียว

ที่  นบ 74302/ว12 ลงวันที่  19 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.อ้อมเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 25 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง 26

ที่  นบ 52002/971 ลงวันที่  20 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  25 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปากคลองลำเสือตาย

ที่  นบ 52005/973 ลงวันที่  20 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.รอบศูนย์การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.ทวีวัฒนา

ที่ ก นบ 52002/969 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 429 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 354 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

สถาบันวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

035526
เข้าชมวันนี้ : 204
เข้าชมเดือนนี้ : 7949
เข้าชมปีนี้ : 15527
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.145.162.230