คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีบวงสรวงการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยม วัดสพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วัดสพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยม วัดสพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

24 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดสพานสูง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันหมิดล”

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๙ น. ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นพระฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันหมิดล” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญทัดเทียมอารยประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และ พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย มีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ลงพื้นที่ตรวจอาคารและสถานที่ตั้งโรงแรมลิโวเทล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นนทบุรี ของบริษัท อัจฉวัฒน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด และโรงแรมอัณณา-นาวา ปากเกร็ด ของบริษัทอัณณา-นาวา จำกัด

22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ พื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ลงพื้นที่ตรวจอาคารและสถานที่ตั้งโรงแรมลิโวเทล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นนทบุรี ของบริษัท อัจฉวัฒน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด  และโรงแรมอัณณา-นาวา ปากเกร็ด ของบริษัทอัณณา-นาวา จำกัด เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรมในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 5/2560 (ครั้งที่ 42)

22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 5/2560 (ครั้งที่ 42) โดยมีวาระประชุมที่สำคัญเพื่อพิจารณายกเลิกโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 การขอขยายเวลาเพื่อดำเนินการโครงการชุมชนปี 2560 และแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ คค 06074/(พ)/5.1/2567       ลงวันที่     18 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงการทางกรุงเทพ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     25 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0417.2/2625       ลงวันที่      19 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       22 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ยกเลิกสอบราคา

ที่   สห 0032.001/ว3463        ลงวันที่      5 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สธ.จว.สห. ชื่อโครงการ วิธี   สอบราคา วันที่ประกาศ      22 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   นบ 73102/ว 1859       ลงวันที่      11 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต. บางคูรัด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      14 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0017.3/ –      ลงวันที่      12 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      12 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6968 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดหนังสือ>> กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6787 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6787 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอทุกอำเภอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60

นบ0017.3/ว6726 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ลับมาก ที่ นบ 0017.3/ว07 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ นบ. 0017.2/12121 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดนนทบุรี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6624 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายอำเภอทุกอำเภอจังหวัดนนทบุรี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6625 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6626 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 แบบฟอร์มจำแนกตามงบรายจ่าย      

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ที่   นบ 0018.1/12335        ลงวันที่       5 ก.ย. 2560 ชื่อหน่วยงาน     ปกครองจังหวัดนนทบุรี วิธี    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ วันที่ประกาศ     5 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ การประเมินครั้งที่ 1

ที่   นบ 0018.1/ 11832     ลงวันที่       28  ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   จังหวัดนนทบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินฯ วันที่ประกาศ       28 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ ดวามสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ

ที่ นบ 0018.1/11348       ลงวันที่      16 ส.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ที่ทำการปกครอง  จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศรับสมัคร วันที่ประกาศ      16 ส.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 6 อัตรา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 6 อัตรา) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

153838
เข้าชมวันนี้ : 153
เข้าชมเดือนนี้ : 3652
เข้าชมปีนี้ : 50583
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 54.158.21.160