คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

ITA – 2564

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

13 มิ.ย. 64 ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้การต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน (นอกโรงพยาบาล) ซึ่งฉีดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม”

14 พ.ค. 64 ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มที่มีอาการรุนแรงปานกลาง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโรงพยาบาลบุษราคัม จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,200 คน และสามารถเพิ่มเติมได้ 3,000-5,000 เตียง รองรับผู้ป่วยสีเหลืองที่เล็กน้อยจนถึงปานกลาง ทั้งจากกทม.และปริมณฑลครับ

ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง

11 พ.ค. 64 ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง บริเวณถนนสามัคคี คลองบางตลาด คลองตาโฮ่ อ.เมืองนนทบุรี ถนนกาญจนาภิเษกบริเวณหน้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกต  อ.บางใหญ่ และบริเวณจุดกลับรถคลองบางแพรก อ.บางบัวทอง โดยในแต่ละพื้นที่ได้มีการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไว้เเล้ว เช่น การลอกตะกอนเลน การกำจัดผักตบชวา การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อย่างไรก็ตามบางพื้นที่มีข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ บางพื้นที่จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ซึ่งผมและทีมงานจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ

รับมอบเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI พระราชทาน

7 พ.ค. 64 รับมอบเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ตัดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนทบุรี

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 ผมและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ได้ตัดทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี (พันธุ์กบหน้าศาล) และจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อถวายรายงานและแจ้งผลสำเร็จของโครงการฯ ในการนี้ ปลัด และรองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ นบ 52203/4212 ลงวันที่ 18 มิ.ย.64 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ นบ 52203/4100 ลงวันที่ 15 มิ.ย.64 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน

หนังสือเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ นบ 52203/3916 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ที่ นบ 0618/1194 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรม สินค้าปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0009/1765 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรม สินค้าปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ที่ นบ 0017.2/ว 1843 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำรวจการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วยที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1831 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำรวจการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศนืวงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> และ Download สิ่งที่ส่งมาด้วยที่นี่ >> หรือที่: http://www.nonthaburi.go.th/Downloads/nothaburi_cctv_info.xlsx

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

นบ0017.2/ว1802 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดประชุมสัมมนาแนวทางการจัดทำโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเชื่อมโยงข้อมูลภาพแบบบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว1406 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดประชุมสัมมนาแนวทางการจัดทำโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเชื่อมโยงข้อมูลภาพแบบบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2564

ที่ นบ 0017.2/ว 1295 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่2/2564  

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ ไตรมาส ที่ 2 (มีนาคม2564))

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ ไตรมาส ที่ 2 (มีนาคม2564))

บัญชีสำรองผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

บัญชีสำรองผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [Update]>>

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอนำเสนอบริการไปรษณีย์ในรูปแบบต่างๆ ให้ทราบและใช้บริการโดยทั่วกัน

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอนำเสนอบริการไปรษณีย์ในรูปแบบต่างๆ ให้ทราบและใช้บริการโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

384521
เข้าชมวันนี้ : 312
เข้าชมเดือนนี้ : 8603
เข้าชมปีนี้ : 43783
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 3.236.117.38