คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีมอบเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย) แก่เกษตรกรทำนา ปีการผลิต 57/58 ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2557 โดยมีคณะครู อาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมในพิธีประมาณ 1500 คน  ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแก่เกษตรกรทำนาปีปีการผลิต 2557/2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแก่เกษตรกรทำนาปีปีการผลิต 2557/2558 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เปิดโครงการค่ายพลังแผ่นดินอำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 1

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพลังแผ่นดินอำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 1 (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ปีงบประมาณ 2558 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.30 น.  ณ วัดเต็มรักสามัคคี ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดตรวจสารยาเสพติด กัญชา Methamphetamine ในปัสสาวะ

ที่ นบ 0018.4/   ลงวันที่  25 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จว.นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 26 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลเลเซอร์สมรรถนสูง (BLP) จำนวน 1 เครื่อง

ที่  ศธ 0522.01/ว5141 ลงวันที่  20 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 26 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 5083 ลงวันที่  18 พ. ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ,บ่อพัก,รางวี หมู่บ้านธนากร 2 ซอย 2,3 ถนนเมณจากปากซอย 2ถึงบ้านเลขที่ 70/24 ม.6 ตำบลวัดชลอ

ที่  นบ 52302/2419 ลงวันที่  21 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ดสล. พร้อมระบายน้ำ,บ่อพัก,รางวี,บริเวณ ม.สมชายซอย 1และซอย 2/1 ม.5ต.บางกรวย

ที่ นบ 52302/2833 ลงวันที่  21 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  25 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

นบ 0017.1/ว 3173 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่องรายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

สถาบันวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน 4 ประเภททุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

011319
เข้าชมวันนี้ : 119
เข้าชมเดือนนี้ : 6535
เข้าชมปีนี้ : 11219
ออนไลน์ : 5
IP ของคุณคือ: 54.90.46.227
×

logo777

Web Design BangladeshMymensinghWeb Design Bangladesh