คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 109

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  เวลา 07.30 น.  ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 109  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ผู้นำเหล่าทัพ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1  ผอ.รมน.จังหวัดต่างๆในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 หรือผู้แทน  ข้าราชการทหาร  แม่บ้านทหาร  และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมพิธี ในการนี้  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วย พันเอก วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) ได้เข้าร่วมพิธีด้วย

เปิดงาน “มหกรรมตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี” โดยมีนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนนทบุรี รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนร่วมในพิธีเปิดและร่วมเดินเยี่ยมชมภายในงานด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและมีคลองสาขาอยู่หลายสายคลอง ชาวนนท์จึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ แม้ว่าในปัจจุบันการค้าขายสินค้าทางเรือจะลดน้อยลง แต่ก็ได้มีการรวมกลุ่มกันเกิดเป็นตลาดน้ำขึ้นหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรี โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รวบรวมนำของดีของเด่นจากตลาดน้ำ 6 แห่งในจังหวัดนนทบุรีมานำเสนอไว้ในที่เดียว ดังนั้น จึงคาดหวังว่าสื่อมวลชนและผู้ที่มาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าภายในงาน จะนำความประทับใจที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลอื่นได้เข้ามาเยี่ยมชมงานครั้งนี้ ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกคนรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้า ขายสินค้าในราคาที่สมเหตุสมผล และใช้โอกาสนี้ในการโน้มน้าวใจเชิญชวนประชาชนให้ไปเยี่ยมชมยังจุดอันเป็นสถานที่ตั้งของตลาดน้ำนั้นๆในโอกาสถัดไปด้วย (*)งานมหกรรมตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ มีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

เปิดงาน “มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และมอบรางวัลให้กับโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการตัวอย่างในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งมอบนโยบายในการพัฒนาโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ กล่าวรายงาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การดำเนินการต่อพื้นที่แพร่ระบาดในระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (พ.ย. ๖๑ – ม.ค. ๖๒) และพื้นที่แพร่ระบาดมาก (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมขน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ คุรุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ รวมจำนวน 45 รายการ

ที่  พม 0707.14/ 0094       ลงวันที่   10    มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ชื่อโครงการ  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ คุรุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ รวมจำนวน 45 รายการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น

ที่  นบ 0016/ 47       ลงวันที่   11     มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ  เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

โครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์

ที่  นบ 0004/ 95       ลงวันที่   14     มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ     จัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ที่  ศธ 0522.01/ 12317               ลงวันที่   24  ธันวาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ     ขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน

ที่  นบ 52203/ 60               ลงวันที่   4  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2

DOWNLOAD ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 เอกสาร 2612 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6383 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง กำหนดการการเดินทางของนายกรัฐมนตรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6383 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง กำหนดการการเดินทางของนายกรัฐมนตรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มท 0208.3/ว5412 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.3/ว5412 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>>

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ นบ 0017.2/ว 6316 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9569       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9573      ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9570       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9567       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9568       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

217817
เข้าชมวันนี้ : 77
เข้าชมเดือนนี้ : 1770
เข้าชมปีนี้ : 1770
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 34.203.245.76