คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดงานรุ่งเรืองรำลึก 78 ปี ซึ่งเป็นการจัดงานในโอกาสที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาได้ดำเนินการมาครบ 78 ปี

25 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานรุ่งเรืองรำลึก 78 ปี ซึ่งเป็นการจัดงานในโอกาสที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาได้ดำเนินการมาครบ 78 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2

ร่วมรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559

24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กของสำนักงานอัยการสูงสุด

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนนทบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560

24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนนทบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีสาระสำคัญของการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560-2564

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่องขอความเห็นชอบให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (กรณีที่ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก) สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ราย และการบริหารงานบุคคลอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

เปิดการดำเนินโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม2 ชั้น4 โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 200 คน

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ชนะประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0417.2/800       ลงวันที่      23 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อำเภอบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/3094       ลงวันที่      24 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53504/ว49       ลงวันที่      23 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลตำบลบางพลับ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53602.3/654       ลงวันที่      23 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       27 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ51004/3023       ลงวันที่        22 มี.ค. 2560 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ         24 มี.ต. 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1240 เรื่อง หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 0622 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 1000 เรื่องขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ   สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 92   ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

นบ0017.3/ว2776 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน

นบ0017.3/ว2776 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การบริหารทรัพย์สินจากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

การบริหารทรัพย์สินจากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด (นบ 0017.2/ว890 ลงวันที่ 21 ก.พ. 60)     สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายการทรัพย์สินงบจังหวัดนนทบุรี 2557 – 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายการที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ ศย 301.008/946 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ที่ นบ 0017.3/ว1725 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

เรียน ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

124149
เข้าชมวันนี้ : 234
เข้าชมเดือนนี้ : 6294
เข้าชมปีนี้ : 20894
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.205.60.171