คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/ 6831       ลงวันที่   16    ตุลาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    19     ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ได้สรุปรายงานความคืบหน้างานด้านต่างๆของหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และเรื่องอื่นๆ นอกจากนั้น รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) คลังจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการนั้นๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆกับผู้ร่วมประชุม ดังนี้ – การจัดพิมพ์สมุดภาพเก่านนทบุรี ซึ่งขณะนี้กำลังเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายเก่า รวมถึงภาพถ่ายศิลปวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงภูมิสถานบ้านเมือง ผู้คน และเหตุการณ์สำคัญของจังหวัดนนทบุรี – เชิญชวนร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการ ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายวิวัฒน์ เชาว์วาณิชย์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการในพระองค์

เปิดกิจกรรมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลกปี 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลกปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอไทรน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทวีวัฒนา และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ นายมนตรี ศรีสม เจ้าของแปลงนาที่ตระหนักถึงความสำคัญชองทรัพยากรดินและได้ให้เป็นที่จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองของจังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  :  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2561  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย  ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมรับทราบข้อเสนอแนวทางและผลการศึกษาการพัฒนาพื้นที่และทางสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 74502/ ว 197       ลงวันที่     16   ตุลาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      16   ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/ 6782      ลงวันที่    11    ตุลาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     19    ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 51004/ 6834       ลงวันที่    16    ตุลาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   19   ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้าง

ที่  นบ 52203/ 7211               ลงวันที่     10 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ      18 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้าง

ที่   นบ 0518/ 4327               ลงวันที่    18 กันยายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ      18 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

นบ 0017.3/ว5251 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2561

นบ 0017.3/ว5251 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2561 รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วน ที่ นบ0017.2/ว5213 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วน ที่ นบ0017.2/ว5213 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดหนังสือ   ดาวน์โหลดแบบรายงาน https://drive.google.com/open?id=1cZa0wbAlQfAFm6QP6eaY2AkT_LPYqw6q   หมายเหตุแบบรายงานให้ส่งสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่อีเมล nonburioffice@gmail.com

การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว5208 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี  2.สำเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  3.สำเนาโครงการโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี 3.1 โครงการที่ 1    3.2 โครงการที่ 2    3.3 โครงการที่ 3    3.4 โครงการที่ 4    3.5 โครงการที่ 5    3.6 โครงการที่ 6   3.7 โครงการที่ 7   

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5152 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีฯ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5152 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีฯ รายละเอียดตาม Link >>http://www.nonthaburi.go.th/attorney.html

เชิญประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว5030 ลว 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่   มท 0201.2/ว3343        ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ชื่อโครงการ วิธี   รับสมัครทหารกองหนุน วันที่ประกาศ      28 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

205122
เข้าชมวันนี้ : 43
เข้าชมเดือนนี้ : 2408
เข้าชมปีนี้ : 35414
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.224.56.126