คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

ITA – 2564

ITA – 2565

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนนทบุรี

  • กิจกรรมในจังหวัด

หมู่บ้านรักษาศีล 5

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ณ อาคารสุคติสถาน วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการน้ำเสียแบบแยกระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการน้ำเสียแบบแยกระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ซึ่งแผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในส่วนของการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและการดูแลรักษา เพื่อให้สามารถบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 💧 สำหรับการจัดการน้ำเสียแบบแยกระบบ ประกอบด้วย ถังเติมอากาศ โดยมีขบวนการคือ การรวมน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการบำบัดเริ่มจากถังปรับสมดุล ซึ่งมีเครื่องกวนผสมทำหน้าที่ปรับสภาพน้ำเสียในถังเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการบำบัดและเครื่องเติมอากาศและตัวกลางพลาสติกสำหรับเป็นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์การบำบัดน้ำเสียจะใช้การบำบัดแบบชีวภาพ โดยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศในการกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำสีย ส่วนน้ำเสียเมื่อผ่านการบำบัดจากถังเติมอากาศแล้วจะใหลไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนจุลินทรีกับน้ำใสออกจากกันจากนั้นน้ำใสจะใหลไปสู่ถังรับน้ำฝนผ่านการบำบัดในขั้นตอนนี้จะมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และน้ำใสจากถังตกตะกอนส่วนหน่งจะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้พสะอากเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน ใช้ดับเพลิง และบางพื้นที่ใช้ล้างตลาดของเทศบาลเป็นต้น ✍ ข่าว / 📸 ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ร่วมพิธีเททองหล่อพระนนทมุนินท์ จำลอง พระประจำจังหวัดนนทบุรี ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเททองหล่อพระนนทมุนินท์ จำลอง พระประจำจังหวัดนนทบุรี ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เปิดงาน “สตรีนนทบุรี สืบสานผ้าไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สตรีนนทบุรี สืบสานผ้าไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารโดม เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี

พิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.10 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีด้วย

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเกิดผล หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง

ดาวน์โหลดเอกสารยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเกิดผล หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง

ดาวน์โหลดเอกสารยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเกิดผล หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง

ดาวน์โหลดเอกสารยกเลิกประกาศเชิญชวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ผ่ายการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) 3 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ผ่ายการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) 3 หลักสูตร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพน้อมนี้>>

การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา

นบ0017.2/ว2769 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566 วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว(กมธ1) 009/ว2077 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565    2.สำเนาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา 

ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้อง ทั้งหมดในจังหวัด

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.2/ว2750 ลงวันที่ 27 ก.ค.2565 เรื่องข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้อง ทั้งหมดในจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว2587 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องการจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1771/2565 เรื่องการมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1771/2565 เรื่องการมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ผ่ายการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) 3 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ผ่ายการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) 3 หลักสูตร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพน้อมนี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>

ประชาสัมพันธ์ “ นนทบุรีการันตี ” แบรนด์ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของนนทบุรีและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ “นนทบุรีการันตี” และติดตามช่องทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ได้ที่นี่  


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

504927
เข้าชมวันนี้ : 70
เข้าชมเดือนนี้ : 2502
เข้าชมปีนี้ : 47225
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 44.192.26.60