คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

มอบเงินค่าจ้างและค่าทำงานล่วงเวลา จำนวนทั้งสิ้น 387,155 บาท ให้กับนายตาน ไทย กับพวกรวม 42 คน ลูกจ้างสัญชาติเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบเงินค่าจ้างและค่าทำงานล่วงเวลา จำนวนทั้งสิ้น 387,155 บาท ให้กับนายตาน ไทย กับพวกรวม 42 คน ลูกจ้างสัญชาติเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี สั่งให้บริษัทผู้รับเหมาชั้นต้น และเป็นนายจ้างตามมาตรา 11/1 แห่ง พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ณ โครงการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แห่งใหม่ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ร่วมแจกถุงยังชีพตามมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนฯ ณ อบต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

วันพุธที่3 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มอบถุงยังชีพ นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดอบจ.นนทบุรี,นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัด อบจ.นนทบุรี,นายอดุล จันทร์แก้ว ที่ปรึกษานายก อบจ.นนทบุรี ร่วมแจกถุงยังชีพตามมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนฯ ณ อบต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เปิด “ตู้ปันสุข” ชุมชนวัดชลอ ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย

เปิด “ตู้ปันสุข” ชุมชนวัดชลอ ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดภาระค่าครองชีพในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

3 มิถุนายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

พิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

นบ 0022.3/489 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง – บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง – บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.409 กิโลเมตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช.นบ.๑๐๐๙ – เคหะการเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช.นบ.๑๐๐๙ – เคหะการเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ0017.2/ว2604 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (แบบฟอร์ม 1)   https://drive.google.com/file/d/1dZq3J3J3CSF8cDX1L63lPxRDXY5PGKVy/view?usp=sharing     2.ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (แบบฟอร์ม 2)   https://drive.google.com/file/d/1IyFDv-BUhMYVuJhcbTRl9ViCLvU9ya7x/view?usp=sharing

รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว2460 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 เมษายน 2563   2. แบบรายงานติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ https://drive.google.com/open?id=1P7YrFgn8qIbdaSW-sBmIFtUBwa0xgiR-   3.คู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

การจัดทำโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

ที่ นบ 0017.2/ว2433 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล)15098 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563   2.แบบฟอร์ม 2 ข้อเสนอระดับโครงย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบท้ายฯ   https://drive.google.com/open?id=1IyFDv-BUhMYVuJhcbTRl9ViCLvU9ya7x   3.คู่มือการเสนอโครงการนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ   4.ปฏิทินการจัดโครงการนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดนนทบุรี   5. Project Brief   https://drive.google.com/file/d/1B5iWquSmICkNZH1R3tPl2ENUSMot3r3q/view?usp=sharing   6.ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น   https://drive.google.com/file/d/1IwUcW9WqS13ZL9WdUDNjIp-5of6UPI2S/view?usp=sharing

ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ที่ นบ 0017.2/ว922 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล     เอกสารประกอบการประชุม   https://drive.google.com/open?id=1tPzwriytyFfICBG74RbEreL8grgKzcmU

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว 2266 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1117/2533 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

296944
เข้าชมวันนี้ : 99
เข้าชมเดือนนี้ : 1131
เข้าชมปีนี้ : 33866
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 3.235.75.174