คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

มอบถุงยังชีพจากการสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี ณ วัดปราสาทนนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี

มอบถุงยังชีพจากการสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี ณ วัดปราสาทนนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ พร้อมแจกอาหารปรุงสุกแก่ชาวบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอลล์ ยาดม และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในพื้นที่ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ปลัดอำเภอ และทีมเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ พร้อมแจกอาหารปรุงสุกแก่ชาวบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอลล์ ยาดม และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในพื้นที่ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์ ณ สวนป้าต้อย

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์ ณ สวนป้าต้อย – ลุงหมู หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการปลูก การจำหน่ายผลผลิตทุเรียนภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาผลกระทบจากน้ำเค็ม และการพัฒนาสินค้าของจังหวัดนนทบุรีภายใต้แบรนด์นนทบุรีการันตี

ลงพื้นที่หน้า รพ.พระนั่งเกล้า และเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบทางเดินเท้าบริเวณทั้งสองฝั่งสะพานลอยคนข้าม และการเปิด-ปิด จุดกลับรถที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่หน้า รพ.พระนั่งเกล้า และเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบทางเดินเท้าบริเวณทั้งสองฝั่งสะพานลอยคนข้าม และการเปิด-ปิด จุดกลับรถที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมี รอง ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ขนส่งจังหวัดนนทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่เหมาะสม

ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองบางตลาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองบางตลาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยมีพลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันกับจิตอาสาพระราชทาน จากกองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครและประชาชนจิตอาสา

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

นบ 0022.3/489 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง – บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง – บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.409 กิโลเมตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช.นบ.๑๐๐๙ – เคหะการเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช.นบ.๑๐๐๙ – เคหะการเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายนา หมู่ที่ ๔ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายนา หมู่ที่ ๔ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๐๒๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว2460 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 เมษายน 2563   2. แบบรายงานติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ https://drive.google.com/open?id=1P7YrFgn8qIbdaSW-sBmIFtUBwa0xgiR-   3.คู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

การจัดทำโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

ที่ นบ 0017.2/ว2433 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล)15098 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563   2.แบบฟอร์ม 2 ข้อเสนอระดับโครงย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบท้ายฯ   https://drive.google.com/open?id=1IyFDv-BUhMYVuJhcbTRl9ViCLvU9ya7x   3.คู่มือการเสนอโครงการนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ   4.ปฏิทินการจัดโครงการนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดนนทบุรี   5. Project Brief   https://drive.google.com/file/d/1B5iWquSmICkNZH1R3tPl2ENUSMot3r3q/view?usp=sharing   6.ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น   https://drive.google.com/file/d/1IwUcW9WqS13ZL9WdUDNjIp-5of6UPI2S/view?usp=sharing

ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ที่ นบ 0017.2/ว922 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล     เอกสารประกอบการประชุม   https://drive.google.com/open?id=1tPzwriytyFfICBG74RbEreL8grgKzcmU

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว 2266 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1117/2533 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดเพิ่มเติม>>


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

296425
เข้าชมวันนี้ : 101
เข้าชมเดือนนี้ : 612
เข้าชมปีนี้ : 33347
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 3.231.220.225