คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทเพื่อชาติเข้มแข็งมั่นคง จังหวัดนนทบุรี ต่อ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.45 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2558  ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอปากเกร็ด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมเยียนนายประวิง กล่อมกลิ่น และนางสวย กล่อมกลิ่น เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558  พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินเยียวยาให้ผู้ประสบเหตุ ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปี 2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปี 2558 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558  เวลา 10.00 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หมู่ 4  ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อยา

ที่ สธ 0405.36/402 ลงวันที่  16 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคาซื้อยาRitonavir caosule 100 mg

ที่ สธ 0405.36/448 ลงวันที่  30 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นบ.ประจำเดือน ม.ค. 2558

ที่ นบ 52403/113 ลงวันที่  21 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  29 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ยกเลิกการประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาดารเรียน รร.วัดพิกุลเงิน ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ที่  นย 51021 /618 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ยกเลิกประกาศประมูล วันที่ประกาศ 29 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน รร. สุเหร่าลากค้อน ม.6 ต. ละหาร อ.บางบัวทอง จ. นบ. จำนวน 1 หลัง

ที่ นบ 51021 /638 ลงวันที่  26 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี  ยกเลิกการประมูล วันที่ประกาศ  29 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

สถาบันวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน 4 ประเภททุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

027202
เข้าชมวันนี้ : 107
เข้าชมเดือนนี้ : 7203
เข้าชมปีนี้ : 7203
ออนไลน์ : 5
IP ของคุณคือ: 54.145.183.190
×

atn

Web Design BangladeshMymensinghWeb Design Bangladesh