คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
Google
 
 ราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิต ปี 2557/58
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนนทบุรีสู่ประชาคมอาเซียน
 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดนนทบุุรี
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สรุปผลการสัมมนาโครงการสัมมนาทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ
 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี
 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีตามแนวทางที่ คสช.กำหนด
 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมและพนักงานขับยานพาหนะ
 สอบราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ ณ สนง.สรรพกรภาค 4 จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558
 สอบราคาซ้ือเครื่องซักผ้าพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ตำ่กว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
 สอบราคาซื้อยา Atorvastatin calcium tablet 40 mg
 ขายทอดตลาดเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 17 คน ประจำปี 2558
 ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑืยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาคอมฯธุรกิจ
 สอบราคาซ้ือพัสดุ/ครุภัณฑ์งานสาธารณะล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพสิน
 
 
นายครรลอง ยุทธชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th