คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าว งานเมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562​

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็น ประธานแถลงข่าว งานเมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562​ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานซิกเนเจอร์ของจังหวัดนนทบุรี 2 งานใหญ่แห่งปีได้แก่ “งาน Nonthaburi King of Durian 2019” กับการประมูลทุเรียน 9 ลูกรายได้มอบเป็นการกุศลการจัดจำหน่ายทุเรียนจากทั่วประเทศกว่า 50​ บูท ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2562 มีไฮไลท์คือ การประมูลทุเรียน​ สำหรับพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

ตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. โดยมี พลตรี ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ประจำ นายวิเชต วิชัยขัตคะ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง นายนิกุล ศิลาสุวรรณรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายอำเภอบางกรวย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562  เวลา 07.30 น.  ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีตักบาตรพระสงฆ์และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562  โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี/เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอเมืองนนทบุรี  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการเจ้าหน้าที่  ทหาร  ตำรวจ  ลูกจ้างส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 301 ราย ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.30 น.  ณ เรือนจำกลางบางขวาง  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 301 ราย ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมีนายโสภณ ยิ้มปรีชา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง กล่าวรายงาน  และมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และเเขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีครั้งนี้

พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 293 ราย ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 293 ราย ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมีนายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน  และมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และเเขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีครั้งนี้

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา ๒-๓-๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง วงเงินงบประมาณ ๙,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแยกคลองประปาตัดถนนบางรักใหญ่ – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง  วงเงินงบประมาณ  ๒,๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดทำสารคดีประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดนนทบุรีและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี (งบพัฒนาจังหวัด) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

งานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202

ที่  คค 06079/พ.1/1028       ลงวันที่     3   พฤษภาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    10 พฤษภาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562

ที่ นบ 0017.2/ว1710 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562  

แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประเด็นการตรวจราชการเดือนพฤษภาคม 2562 https://drive.google.com/open?id=1xyWl4gVQ_WVQl-ucZQ0fB-e0sOKRpZ4m       สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่ 1. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานอำนวยการ) https://drive.google.com/open?id=1a4S2ODT91Gy9WeZh_tm_HrdF8CuNKYKB   2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี/อำเภอทุกอำเภอ/เทศบาลนครนนทบุรี/เทศบาลนครปากเกร็ด https://drive.google.com/open?id=1ZIw1MM8xhkCqJyMSud0ScP06Oi__T26W   3. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม) https://drive.google.com/open?id=1nEedfErVwaGxL1e2BlhlV9PNp8hfOhrC   4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1p0MCiqziCTzftC-W1-KIzjYJLbOscsg-   5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1rJ8m8QXQvdGVy_HRZ9CmXVqI5eGM9cFB   ***ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแบบรายงานให้จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยส่งแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word มายัง E-mail : nonburioffice@gmail.com ในเบื้องต้น เพื่อจังหวัดนนทบุรีจะได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป***   ติดต่อ 02-580-0705-6  ต่อ 14127

เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมน้ำอุปโภคบริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ จังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว2130 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมน้ำอุปโภคบริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ จังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ   แบบตอบรับ ลิ้งค์ http://tiny.cc/cr535y   QRcode

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/1982 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปการขอปรับเเผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่าบงบประมาณฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชุด 2. สรุปการขอปรับเเผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่1104/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเเละเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยเเลนด์4.0 (NGP Network รุ่นที่1)

ที่ นบ 0017.2/ว1882 วันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเเละเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยเเลนด์4.0 (NGP Network รุ่นที่1)  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฯ  ใบสมัคร (.pdf) ใบสมัคร (.doc)   รายละเอียดการสมัคร  ปฏิทินหลักสูตร    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายองอาจ  นิ่มเป๋า  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 02-580-0705 ต่อ 14127  หรือ  082-094-4815

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2562

ที่  ศธ 0523/ ว 05670       ลงวันที่    10   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา     

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/ จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด

ที่  สธ 0405.14 / 2040   ลงวันที่    21   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

รับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

ที่  รป.ม. 2/2562       ลงวันที่    22    กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   8   มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย >>


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

232620
เข้าชมวันนี้ : 47
เข้าชมเดือนนี้ : 2599
เข้าชมปีนี้ : 16573
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 34.207.82.217