คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
12 สิงหาคม 2557

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ) จุดเทียนชัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี
Google
 
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สรุปผลการสัมมนาโครงการสัมมนาทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ
 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี
 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีตามแนวทางที่ คสช.กำหนด
 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สำรวจความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกอบการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการ
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดฉิมพลี ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธ์ไม้ท้องถิ่น
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจ้างเหมาปรับปรุงโครงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ท้องถิ่น บริเวณปลายวัดคลองขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ท้องถิ่น
  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพร้อมสิ่งประกอบ
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างต่่อเรือยนต์ไม้ ขนาดกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า จำนวน 1 ลำ
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเคร์อข่ายคอมฯ ภายใน มอ. จำนวน 1 งาน
 ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กยนามกลางแจ้ง
 
 
นายครรลอง ยุทธชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th