คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดโครงการวิถีชาวนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโบสถ์บน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการวิถีชาวนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อสืบสาน พัฒนางานศิลปะการแสดง สร้างความรัก ความผูกพัน และตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๓๐ ครั้ง ได้แก่ บูท “เปิดหมวกศิลปินถิ่นนนท์” การแสดงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนนทบุรี ตลาดนัดอาหารเลิศรส ตลาดนัดงานช่างฝีมือ จุด Landmark ถ่ายภาพที่ระลึก เป็นต้น ณ ตลาดน้ำวัดโบสถ์บน และตลาดน้ำวัดบัวขวัญ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยบูรณาการความร่วมมือตามหลัก “บวร” บ้าน

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชิน ประสงค์ อายุ 77 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 16.20 น.  ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองนนทบุรี นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า และกำนันตำบลไทรม้า ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชิน ประสงค์ อายุ 77 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) พุทธศักราช 2561

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนนายสำเริง สุนทรแสง ผู้จัดการแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูกาลให้ผลผลิตของทุเรียนนนท์ในปี 2562

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ สวนทุเรียนนายสำเริง สุนทรแสง เลขที่ 23 หมู่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และนางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนนายสำเริง สุนทรแสง ผู้จัดการแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูกาลให้ผลผลิตของทุเรียนนนท์ในปี 2562  โดยสวนดังกล่าวมีต้นทุเรียนที่คาดว่าจะให้ผลผลิตรวม 65 ต้น  และภายในสวนมีต้นทุเรียนที่ดอกกำลังจะบาน และต้นทุเรียนที่ติดผลอ่อน ซึ่งเกษตรกรได้ให้ข้อมูลว่า ต้องทำการตัดแต่งผลหลังดอกบาน 3-4 สัปดาห์  และต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมตัดแต่งผลที่เกิดจากการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ ทำให้มีรูปทรงบิดเบี้ยว ผลขนาดเล็ก หรือผลอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ปลายกิ่ง ด้านข้างของกิ่ง และผลที่ติดเป็นกระจุก ออกเหลือเพียงผลสมบูรณ์

เปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สถาปนาครบรอบปีที่ 23 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 18.30 น.  ณ ห้อง Richmond Ballroom 2 ชั้น 4 โรงเเรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สถาปนาครบรอบปีที่ 23 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน  และมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย  ในโอกาสนี้ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ในปีหมูทอง”

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาสถิติการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบของ หน.คสช. การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว การตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบร้านเกมส์ร้านอินเตอร์เน็ตและสถานประกอบการที่ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการบทบาทของจังหวัดนนทบุรีต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการบทบาทของจังหวัดนนทบุรีต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี   ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่  ศธ 04077/ 458      ลงวันที่    15    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   21  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ที่ ศธ. 0522.01(04)/ 1706       ลงวันที่    14    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   21  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ

ที่  นบ 52902/ 480                 ลงวันที่    18   กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     21  กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ที่  นบ 52203 / 1244     ลงวันที่        กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   21  กุมภาพันธ์  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

ที่ นบ 0017.2/ว894 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.3/ว0503 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 

ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหรงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2562

ที่ นบ 0017.2/ว 305 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหรงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2562 

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต

ที่ นบ 0017.2/ว708 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว7540 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561  2.สำเนาหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลา่งปริมณฑล ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(นฐ)/ว006 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 

เชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังคำชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ นบ 0017.2/ว431 ลว 23 มกราคม 2562 เรื่องเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังคำชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารประกอบการประชุม 1.การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  2.การประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  3. รายละเอียดเกณฑ์การประเมินมาตรการลด และคัดแลกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  4.คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  5.มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9569       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9573      ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9570       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9567       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9568       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

222499
เข้าชมวันนี้ : 57
เข้าชมเดือนนี้ : 2892
เข้าชมปีนี้ : 6452
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 3.84.243.246