คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและป้องกันอาชญกรรมและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2559

29 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและป้องกันอาชญกรรมและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2559 เพื่อสรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรม ประจำเดือนเมษายน 2559 การวิเคราะห์การเกิดคดี เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เปิดการจัดอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบล (วิทยากร ครู ข) เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง “ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

29 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น.ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบล (วิทยากร ครู ข) เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง “ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ  บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ด้วยความร่วมมือของหมู่บ้านชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จำกัด” และ “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี…(จังหวัด)”

29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับพื้นที่และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จำกัด” และ “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี…(จังหวัด)” โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานมอบนโยบายโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อเป้าหมายสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุข

ร่วมแถลงข่าว “สัปดาห์อาจริยบูชา 105 ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมแถลงข่าว “สัปดาห์อาจริยบูชา 105 ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” เพื่อร่วมสืบทอดปณิธานหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถวายดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทน์ในพิธีสลายสรีรธาตุประกาศสัจจธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปี 2560

เปิดกิจกรรม”การประกวดมิสแกรนด์นนทบุรี 2559″

วันนี้ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.ณ โรงแรมเวตส์เกต เรสซิเด้น อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการเป็นประธานเปิดกิจกรรม”การประกวดมิสแกรนด์นนทบุรี 2559″ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดในระดับจังหวัดไปแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวให้แนวทางการทำงานและให้กำลังใจแก่สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นนทบุรี รวมทั้งขอให้เก็บเกี่ยวนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ นำไปพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนนทบุรีก็ขอให้ทำให้สุดความสามารถในระดับประเทศต่อไป

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ บริเวณวัดเสาธงหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ บริเวณวัดเสาธงหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52302/1078       ลงวันที่    25 เม.ย. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        29 เม.ย. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื

ที่ นบ 71902/475       ลงวันที่       25 เม.ย.2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.บางรักพัฒนา ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       29 เม.ย. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 72302/ว103       ลงวันที่     26 เม.ย. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     อบต.ละหาร ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       29 เม.ย. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   นบ 72302/ว102        ลงวันที่      26 เม.ย. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ละหาร ชื่อโครงการ วิธี   ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       29 เม.ย. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เรื่อง สรุปผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ : การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เรื่อง สรุปผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ : การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ที่ นบ0017.3/4638 ลว 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียน นายกสมาคมการค้าจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

เรื่อง การเห็นชอบแผนการก่อหนี้รายการงบรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว1095 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 เรื่อง การเห็นชอบแผนการก่อหนี้รายการงบรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ฯ

ที่ นบ0022.3/427 ลงวันที่ 1 เทษายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ บริเวณวัดเสาธงหิน หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เรื่อง แจ้งคำสั้งจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1052 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งคำสั้งจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559

ที่ พป 0003/ว527 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง  สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559 สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยโครงการจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมดูได้จาก www.kpi.ac.th

ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางฯ โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก

ที่ คค 0703.23/2240 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม งานออกแบบรายละเอียดโครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

040748
เข้าชมวันนี้ : 174
เข้าชมเดือนนี้ : 6324
เข้าชมปีนี้ : 29353
ออนไลน์ : 3
IP ของคุณคือ: 54.91.194.137