คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ วัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ วัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย โดยมีเกษตรจังหวัดนนทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รักษาการนายอำเภอไทรน้อย ข้าราชการ เกษตรกร และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการฯ และเป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) จังหวัดนนทบุรี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 26

ประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 26 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ผมขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกทีม สำหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัล ขอให้พยายามฝึกซ้อมเพิ่มเทคนิควิธีการเล่น เพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อชัยชนะ และก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไปในอนาคต

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสถานีไม้ดอกไม้ประดับและสถานีลานเกษตร โครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสถานีไม้ดอกไม้ประดับและสถานีลานเกษตร โครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ชุมชนในตำบลบางแม่นาง หมู่ 1 – 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ชุมชนในตำบลบางแม่นาง หมู่ 1 – 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประการและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 0004/225 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2563

ที่ นบ0017.2/ว908 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 

การเตรียมความพร้อมในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ที่ นบ 0017.2/ว903 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0211.6/ว1043 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563   2.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของจังหวัดนนทบุรี

นบ 0017.2/ว215 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี

นบ 0017.2/ว215 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนจากห้องเกาะเกร็ด ชั้น 3 เป็นห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 วันและเวลาเดิม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว550 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว550 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ นบ0017.2/ว638 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 101/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 2.สำเนาโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการที่ 1   โครงการที่ 2   โครงการที่ 4   โครงการที่ 5   โครงการที่ 6   3.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดเพิ่มเติม>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ >>

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน

ที่  นบ 74502/ว157       ลงวันที่   25  ตุลาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนตุลาคม 2562

ที่  มท 0206.2/ว 5649       ลงวันที่   24    กันยายน    2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กระทรวงมหาดไทย ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ที่  ยธ 02045/ 1847       ลงวันที่     4     ตุลาคม     2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   7  ตุลาคม   2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

270289
เข้าชมวันนี้ : 123
เข้าชมเดือนนี้ : 3071
เข้าชมปีนี้ : 7211
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 3.233.221.149