คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

ITA – 2564

ITA – 2565

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนนทบุรี

  • กิจกรรมในจังหวัด

พิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.10 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีด้วย

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้น ได้ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 🗓 วันนี้ 8 สิงหาคม 2565 ณ วัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด- ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อนำไปถวายให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปแสดงและเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชน โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้ารับมอบ คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” ดังกล่าว จำนวน 195 กัณฑ์ 📖 สำหรับคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนมัตถจรกถา” เป็นบทพระธรรมเทศนาแสดงอรรถาธิบายพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

เปิดงาน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน” ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต 90 ล้านซีซี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

นบ 52004/5642 ประกวดราคาซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ป้าย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนนทบุรี (งบ 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 52004/5642 ประกวดราคาซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ป้าย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนนทบุรี (งบ 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>

นบ 52004/5472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับน้ำเสียและสูบส่งภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประชานิเวศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 52004/5472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับน้ำเสียและสูบส่งภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประชานิเวศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>

ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 341 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 1 กอง

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 341 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 1 กอง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา

นบ0017.2/ว2769 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566 วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว(กมธ1) 009/ว2077 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565    2.สำเนาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา 

ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้อง ทั้งหมดในจังหวัด

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.2/ว2750 ลงวันที่ 27 ก.ค.2565 เรื่องข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้อง ทั้งหมดในจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว2587 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องการจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1771/2565 เรื่องการมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1771/2565 เรื่องการมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขั้นกรรมาธิการ

นบ 0017.2/ว2080 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3617 ลว 23 พ.ค.65   2.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3777 ลว 30 พ.ค.65  3.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1475/2565 ลว 7 มิ.ย.65 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>

ประชาสัมพันธ์ “ นนทบุรีการันตี ” แบรนด์ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของนนทบุรีและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ “นนทบุรีการันตี” และติดตามช่องทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ได้ที่นี่  

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

500638
เข้าชมวันนี้ : 116
เข้าชมเดือนนี้ : 2214
เข้าชมปีนี้ : 42936
ออนไลน์ : 3
IP ของคุณคือ: 3.235.140.84