คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดโครงการพัฒนาบทบาทผู้นำครอบครัวต่อการปฏิรูปประชาคม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.15 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบทบาทผู้นำครอบครัวต่อการปฏิรูปประชาคม จัดโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้นำครอบครัว โดยเฉพาะ พ่อบ้าน ได้เห็นความสำคัญและภารกิจที่ตนเองต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว เพื่อสร้างครอบครัวที่ดีมีคุณภาพนำไปสู่สังคมคุณภาพไปพร้อมกัน โอกาสนี้ ประธานในพิธีกล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี นำโดย ท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งการสร้างครอบครัวมิเพียงแต่คำสอน คำสั่งที่มอบให้ แต่รวมไปถึงการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อสมาชิกในครอบครัวจะได้เห็นว่าสามารถทำได้จริง สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือความรู้ ผู้นำครอบครัวควรที่จะมอบความรู้ให้กับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษา การลองปฏิบัติ และการศึกษาวิทยาการและนวัตกรรม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าว ประธานในพิธี ฯ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับผู้เข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการออม

นำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่ ๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๒ น. ณ ห้อง sapphire ๒๐๒ อาคารอิมแพค ฟอรั่มเมืองทองธานี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่ ๑ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แรงงานจังหวัดนนทบุรี และรองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี (นางสาวยลดา รองหานาม) ร่วมนำเสนอด้วย และได้เข้าเยี่ยมชมบู๊ท TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนนทบุรี โดยในส่วนของผลการดำเนินการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนนทบุรี ในปี ๒๕๖๒ ได้มีการดำเนินการ อาทิเช่น

กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญสัตย์สงวนราษฎร์รังสรรค์ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีการสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน ร่วมกับพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา จำนวนกว่า ๑,๒๐๐ คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน เผยแพร่ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในการนี้มี ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ปลัดอาวุโสอำเภอบางบัวทอง และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช​ จังหวัดนนทบุรี​ ประจำปี​ 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น​. ณ​ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น​ 5​ เทศบาลนครนนทบุรี​ อำเภอเมือง​ จังหวัดนนทบุรี​ : นายภานุ​ แย้มศรี​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี​ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช​ จังหวัดนนทบุรี​ ประจำปี​ 2562​ โดยมีข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าวขึ้น โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และชี้แจงหลักเกณฑ์ในการยุติเรื่องร้องเรียน โดยมีผู้แทนรอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี  ผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด และ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดหาทุ่นลอยน้ำเอนกประสงค์

ที่  นบ 74502/ 1243       ลงวันที่    9    กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง

ที่  นบ 51004/4209      ลงวันที่      8  กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  ยธ 1001/ 3943       ลงวันที่    28    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    10  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแยกคลองประปาตัดถนนบางรักใหญ่ – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแยกคลองประปาตัดถนนบางรักใหญ่ – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว นนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ที่  นบ 0004//1115      ลงวันที่    5  กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ นบ 0017.2/ว 3134 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เอกสารประกอบการประชุม 

การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำปผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562

ที่ นบ 0017.2/ว2993 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่องการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำปผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ นบ0017.2/ว2994 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่องการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำปผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 เรียน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น    สิ่งที่่ส่งมาด้วย 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ที่ นบ 0017.2/ว2771 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ สิ่งที่ส่งมาด้วย  

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

เชิญชวนให้หน่วยงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>  

แจ้งยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มีตัวตนใช้งานไม่ได้ จำนวน 280 รายการ (955 ตัว)

ที่ นบ 52203/ 4725       ลงวันที่    20    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ    25  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

เชิญชวนให้หน่วยงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>  

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมดครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมดครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ที่  นบ 0022.1/ 687     ลงวันที่    6    มิถุนายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ    6  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ผลการออกรางวัล สลากการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562

ผลการออกรางวัล สลากการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

239929
เข้าชมวันนี้ : 137
เข้าชมเดือนนี้ : 1917
เข้าชมปีนี้ : 23882
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.174.43.27