คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม มินิไลท์แอนด์ซาวด์เทิดพระเกียรติ ชุด นนทบุรี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม(มินิไลท์แอนด์ซาวด์เทิดพระเกียรติ ชุด “นนทบุรี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”) วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้า วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จำนวน ๒๐ หลัง

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จำนวน ๒๐ หลัง โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางบัวทอง ร่วมในพิธีดังกล่าว วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เปิดนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) เปิดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและกิจกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีและเครือข่าย

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) เปิดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและกิจกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีและเครือข่าย วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เปิดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๓) ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เปิดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ พฤกษานนท์ ๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ ๕๘” วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดการเรียนรู้ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่่อาเซียน

ที่ ศธ 04086.010/168 ลงวันที่  24 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  30 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคาจ้างโครงการจจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Mini English Program ในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

ที่  นบ 52002/1629 ลงวันที่  27 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 30 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 995 ลงวันที่  19 มึ.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  30 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ขายทอดตลาดเอกสารสิ่งพิมพ์ท่ีหมดสภาพการใช้งานและล่าสมัย จำนวน 15,000 กิโลกรัม

ที่ ศธ 0522.01/ว 994 ลงวันที่  19 มี.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  30 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ที่ สธ 0405.14/1948 ลงวันที่  18 มี..ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  30 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 744 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 690 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

สถาบันวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

043368
เข้าชมวันนี้ : 290
เข้าชมเดือนนี้ : 7836
เข้าชมปีนี้ : 23369
ออนไลน์ : 4
IP ของคุณคือ: 54.167.177.140