คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าวการจัดงาน The Best of Nonthaburi ๒๐๑๕

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานแถลงข่าวการจัดงาน The Best of Nonthaburi ๒๐๑๕ วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกระดับจังหวัด ณ วัดบัวขวัญ(พระอารามหลวง) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกระดับจังหวัด วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๙ น. ณ วัดบัวขวัญ(พระอารามหลวง) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระธาตุพระสุปันโน จากปะรำพิธีขึ้นสู่หลังช้างเพื่ออัญเชิญกลับวัดสังฆทาน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีและเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระธาตุพระสุปันโน จากปะรำพิธีขึ้นสู่หลังช้างเพื่ออัญเชิญกลับวัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี จัวหวัดนนทบุรี

เปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ ๒๓

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ ๒๓ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะฯ เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของ นายณฐกร นุน้อย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 นางสายฝน  บุญญานุสาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลเมืองบางบัวทอง และกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง  เข้าเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของ นายณฐกร นุน้อย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื

ที่  นบ 72802/ว415 ลงวันที่  25 พ.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.คลองพระอุดม ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 29 พ.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 1180 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

058835
เข้าชมวันนี้ : 7
เข้าชมเดือนนี้ : 529
เข้าชมปีนี้ : 38836
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 50.16.47.14