คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

ITA – 2564

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี ลงพื้นที่เตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation) ทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่จังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และรองผู้ว่าฯราชการจังหวัด นายอำเภอ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation) ทั้ง 6 อำเภอ จำนวน 1,140 เตียง โดยศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation) ทั้ง 6 แห่งนี้ จะรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ที่ผ่านการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลหรือได้ผลยืนยันจาก LAB ที่ไม่มีการแสดงอาการ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ เป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจยืนยันจากทางแพทย์หรือทาง LAB ว่ามีค่าการแพร่กระจายของเชื้อสูงหรือต่ำ อาจทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อได้ โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า

ตรวจเยี่ยม Community Isolation

31 ก.ค. 64 ผมพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดให้บริการศูนย์บริหารโควิด-19 แบบเบ็ดเสร็จประจำอำเภอ (Community Isolation) ทั้ง 6 อำเภอและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่แบบเบ็ดเสร็จตั้งเเต่การตรวจเชื้อให้กับคนในชุมชนทั้งเเบบ ATK และ Swab RT-PRC เป็นที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย เป็นจุดคัดกรอง (X-RAT ปอด) เป็นศูนย์พักคอย ส่งต่อ ประสานงาน กำกับดูแลผู้ป่วย Home Isolation กำกับดูแลศูนย์ Community Isolation ท้องถิ่นและทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลสนามชุมชน

วันเสาร์ที่ 17 กค. 64 จังหวัดนนทบุรี จัดฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ เดอะมอล์งามวงศ์วาน สำหรับผู้มีนัดหมาย

วันเสาร์ที่ 17 กค. 64 จังหวัดนนทบุรี จัดฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ เดอะมอล์งามวงศ์วาน สำหรับผู้มีนัดหมาย ตามที่ได้ปรากฎเป็นข่าวว่าการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน มีประชาชนมารวมกันจำนวน มาก มีข้อเท็จจริง ดังนี้ 》》 1. ในเวลา 9.00 – 12.00 น.เป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามสูตรใหม่ (ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า) โดยในวันนี้จะมีคนจะได้ฉีดแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็ม 2 ประมาณ  4,000 คน ซึ่งได้มีการนัดหมายล่วงหน้าเป็นรอบไว้แล้ว 》》 2. ในเวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่  1 เป็นซิโนแวค อีกประมาณ 5,000 คน ซึ่งได้แบ่งรอบในการนัดหมายไว้เรียบร้อยแล้ว 》》 3. สนามฉีดดังกล่าวไม่มีการเปิดให้ walk-in

ตรวจสถานที่ ร.ร.บางบัวทอง เพื่อเตรียมจัดตั้งรพ.สนาม

10 ก.ค. 64 ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางบัวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทองเทศบาลเมืองบางบัวทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนนทบุรีเพิ่มเติม ณ โรงเรียนบางบัวทอง ขอขอบคุณ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อชาวนนทบุรีครับ

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ

12 ก.ค. 64 ผมพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ บริเวณ ถนนสาย 345 กม.ที่ 6 +400 อ.ปากเกร็ด เพื่อบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนด และการตรวจตามมาตรการป้องกันและตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดและตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี นบ52203/ว5723 ลงวันที่ 7 ก.ค.2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างป้ายบอกชื่อซอย จำนวน 106 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี นบ52203/ว5651 ลงวันที่ 7 ก.ค.2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างป้ายบอกชื่อซอย จำนวน 106 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย 13/1, 14/1, 15/1, 16/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี นบ52203/ว5650 ลงวันที่ 7 ก.ค.2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย 13/1, 14/1, 15/1, 16/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอยเมน 2 เชื่อมซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี นบ 52203/ว4552 ลงวันที่ 1 ก.ค.2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอยเมน 2 เชื่อมซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษฎานครซอยราชพฤกษ์ 25 และ 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี นบ 52203/ว4551 ลงวันที่ 1 ก.ค.2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษฎานครซอยราชพฤกษ์ 25 และ 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และขอชลอกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และขอชลอกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม..>>

การรับสมัครผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการรับสมัครผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่3/2564

ที่ นบ0017.2/ว2405 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่3/2564

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ที่ นบ 0017.2/ว 1843 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดาวโหลดเอกสารที่นี่

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ และดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ดังนี้ 1) แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการประเมินฯ (.pdf) >> 2) แฟ้มผลงาน (Portfolio)(.docx) >>

สรุปภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรี เปรียบเทียบตามมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และเปรียบเทียบตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี (ไตรมาสที่ 3)

DOWNLOAD ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 3

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ ไตรมาส ที่ 2 (มีนาคม2564))

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ ไตรมาส ที่ 2 (มีนาคม2564))


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

405848
เข้าชมวันนี้ : 588
เข้าชมเดือนนี้ : 2593
เข้าชมปีนี้ : 65110
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 3.229.142.104