คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานในพิธีมอบอาหารกลางวันพระราชทาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทาน และเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานในพิธีมอบอาหารกลางวันพระราชทาน โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดลอกคลองเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดลอกคลองเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ เขตที่พักข้าราชบริพาร ฯ (ติวานนท์) อำเภอปากเกร็ด เขตที่พักข้าราชบริพาร ฯ (ติวานนท์) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งวันนี้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โอกาสนี้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการที่พักเขตราชฐานในพระองค์ ฯ (ติวานนท์) ได้พาประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าชมและตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต การบริการทันตกรรม และการตรวจวัดสายตา ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่จะถึงนี้

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบรายงานผลการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ภายใต้โครงการวางระบบคุ้มครองพิทักษ์สิทธิป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว และรายงานแผนปฏิบัติการพัฒนาครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคกีดขวางลำคลอง และการระบบการระบายน้ำของคลองส่วย

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณคลองส่วย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคกีดขวางลำคลอง และการระบบการระบายน้ำของคลองส่วย บริเวณจุดตัดถนนประชาชื่นกับถนนแจ้งวัฒนะ และจุดตัดถนนประชาชื่นกับถนนศรีสมาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ระบบการระบายน้ำของคลองส่วยมีประสิทธิภาพต่อไป

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา โครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ลงวันที่     13 ก.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      13 ก.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/5391       ลงวันที่      6 ก.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนตรปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        11 ก.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/5390       ลงวันที่       6 ก.ค. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       11 ก.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 31802/790       ลงวันที่      25 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อบต. บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ       2 ก.ค. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่   –     ลงวันที่       26 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   อบต.หลักชัย จว.อย. ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ      27 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

นบ 0017.3/ว 3535 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นบ 0017.3/ว 3535 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

นบ 0017.3/10337 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นบ 0017.3/10337 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดและแบบตอบรับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3620 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว221 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3620 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว221 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุม

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว922 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่   มท 0201.2/ว3343        ลงวันที่      21 มิ.ย. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ชื่อโครงการ วิธี   รับสมัครทหารกองหนุน วันที่ประกาศ      28 มิ.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน

ไทยนิยม ยั่งยืน รับสมัคร จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 300 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

193772
เข้าชมวันนี้ : 50
เข้าชมเดือนนี้ : 2076
เข้าชมปีนี้ : 24064
ออนไลน์ : 4
IP ของคุณคือ: 54.166.228.35