คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

OTOP

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่24 ประจำปี 2559

29 ก.ค.2559 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Stadium) : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่24 ประจำปี 2559 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาอันทรงเกียรติของชาวจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดของจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดของจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ มีระเบียบวาระการมอบ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่๑ ปี ๒๕๕๙/๖๐ การคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณาการเตรียมการสำหรับการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี  ๒๕๕๙/๖๐ การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มตกค้างในพื้นที่อำเภอไทรน้อย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคเกษตรของจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

29 ก.ค.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์2 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ในส่วนของผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2559 โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การสรรหาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

เยี่ยมและให้กำลังใจนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะสแคว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการเปิดรับลงทะเบียน มียอดแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนประมาณ 45,800 คน (ยอด ณ เวลา 13.00 น.)

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

29 ก.ค. 2559 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน โดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากและชื่นชมการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเปิดให้บริการทุกวัน

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52002/4281      ลงวันที่    25 ก.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        26 ก.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52302/1958       ลงวันที่    22 ก.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        26 ก.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52302/1942       ลงวันที่    22 ก.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        26 ก.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52302/1951       ลงวันที่    22 ก.ค. 2559 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ        26 ก.ค. 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่3/2559

นร0305/11403 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่3/2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประชาสัมพันธ์เช่าบูชาเหรียญที่ละลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์

นบ 0017.3/ว2328 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์เช่าบูชาเหรียญที่ละลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/9779 เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2560 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/9779 เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงประมาณ พ.ศ.2560 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   สรุปโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560   แนวทางการเตรียมความพร้อม เรื่องเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   รายละเอียดขั้นตอน การนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ตัวอย่างเล่ม เอกสารที่นำเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0720/ว 85 เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขั้นกรรมาธิการ    

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2230 เรื่องการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับพื้นที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2230 เรื่องการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับพื้นที่

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่3/2559

นร0305/11403 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่3/2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประชาสัมพันธ์เช่าบูชาเหรียญที่ละลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์

นบ 0017.3/ว2328 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องประชาสัมพันธ์เช่าบูชาเหรียญที่ละลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559

หนังสือ ที่ สพม 0003/ว 476 เรื่องการประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559   ระเบียบสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจดแจ้งการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2551   ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่องการจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559  

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559

ที่ พป 0003/ว527 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง  สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2559 สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยโครงการจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมดูได้จาก www.kpi.ac.th

ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางฯ โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก

ที่ คค 0703.23/2240 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศสรุปผลการประชุมคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม งานออกแบบรายละเอียดโครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ – ถนนกาญจนาภิเษก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

063094
เข้าชมวันนี้ : 249
เข้าชมเดือนนี้ : 7303
เข้าชมปีนี้ : 51699
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.145.68.202