คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยะมหาราช”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ สมาชิกเหล่ากาชาด รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ กำนัน ผญบ. พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มมวลชนต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยะมหาราช”  วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2558(ครั้งที่ 21) วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พิธีเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นและโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ… ยิ้ม เคลื่อนที่ โดยมีนายอำเภอบางบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนร่วมในพิธี ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณบริเวณริมถนนนนทบุรี 1

พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557  เวลา 16.00 น. ณ บริเวณริมเขื่ิอนท่าน้ำนนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างผลิตผ้ามุ้ง(สีกากีแกมเขียวหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 58 นิ้ว)(ความยาวต่อม้วนไม่ต่ำกว่า 54,63,72,81และ 90 เมตร เศษที่เหลื่อไม่นับ)

ที่  กห 0445/625       ลงวันที่        มี.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    15 ต.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ้ือผ้าลายขัดฟอกขาว(หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว ความยาวม้วนละ 40 เมตร เศษที่เหลือไม่นับ) จำนวน 1 รายการ

ที่  กห 0445/617       ลงวันที่   10 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15 ต.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือวัสดุซ่อมเข็มขัดสนาม

ที่  กห 0445/642       ลงวันที่    10 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15 ต.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระดาษปอนขาว น้ำหนักมาตราฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 215 นิ้วx 31 นิ้ว จำนวน 12,000 ริม

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระดาษปอนขาว น้ำหนักมาตราฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 215 นิ้วx 31 นิ้ว จำนวน 12,000 ริม


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

002744
เข้าชมวันนี้ : 252
เข้าชมเดือนนี้ : 2644
เข้าชมปีนี้ : 2644
ออนไลน์ : 3
IP ของคุณคือ: 54.91.84.149