คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย และเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย 1 ราย

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  เทศบาลตำบลบางแม่นาง เข้าเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย  จำนวน 2 ราย และเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย 1 ราย นายประสาน บุตรโสภา ณ หมู่ 15 และ หมู่ 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ให้กับนายสวย กล่อมกลิ่น

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ให้กับนายสวย กล่อมกลิ่น วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคา

ที่ ศธ 0619.1/1875 ลงวันที่  21 ส.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  1 ก.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบม

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52502/929 ลงวันที่  28 ส.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลบางม่วง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  1 ก.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 71502/ว 125 ลงวันที่  31 ส.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ มี.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 52203/7123 ลงวันที่  26 ส.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  1 ก.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 73502/ว 993 ลงวันที่  27 ส.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ลำโพ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  1 ก.ย. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ผลการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558

บันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1104/4131 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  สามารถ Download ได้ที่นี่ (http://jpp.moi.go.th/media/files/3._1104-4131_20_07_2558.pdf)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว 1803 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว 1803 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถ Download การ์ดพระราชทานฯ ได้ที่นี่

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้ายนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ กค 0311.23/304 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และอนุมัติให้ประกาศรายชื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

087525
เข้าชมวันนี้ : 90
เข้าชมเดือนนี้ : 487
เข้าชมปีนี้ : 67526
ออนไลน์ : 4
IP ของคุณคือ: 54.90.196.45