คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

ITA – 2564

  • กิจกรรมผู้บริหาร

ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

18 ต.ค. 64 เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงานที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชน วันนี้ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายอำเภอบางบัวทอง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชน ณ หมู่บ้านชายน้ำจามจุรี และหมู่บ้านหงส์ประยูร ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง ผมขอชื่นชมท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและนายอำเภอบางบัวทองที่ใส่ใจเเละตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกฝ่ายที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ครับ

การระบายน้ำผ่านจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่กรุงเทพฯ

เรียน ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี วันนี้ 28 กันยายน 2564 การระบายน้ำผ่านจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่กรุงเทพฯ อยู่ที่ระดับประมาณ 2,300 คิว/วินาที ซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานแล้ว คาดว่าระบายเต็มที่ไม่เกิน 2,700 คิว/วินาที ขณะที่ ปี 2554 ประมาณปลายเดือนตุลาคม การระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 3600 คิว/วินาที และปี 2554 วันที่ 1 สิงหาคม 2554 มีน้ำในเขื่อนตอนบนกักเก็บถึง 90% และมีพายุเข้าหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2554 จำนวนมากถึง 5 ลูก แต่ในขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนประมาณ 40 กว่า% และยังไม่มีพายุขนาดใหญ่เลย แต่มีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำได้ช้า ความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นนทบุรีมีเท่านี้ครับ จึงคาดว่าไม่น่าจะท่วม คงมีเพียงน้ำเจิ่งนอง ซึ่งจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ จังหวัดได้ประสานงานกับท้องถิ่นทุกแห่งให้ทำกระสอบทรายกั้นน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด โดยที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการงานทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

ตรวจระดับน้ำและสำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

21 ก.ย. 64 ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางตลาด อ.ปากเกร็ด และได้สำรวจระดับน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ท่าอิฐ ซึ่งปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้มีการสร้างพนังกั้นน้ำ โดยความร่วมมือกันระหว่างกรมชลประทาน กรมเจ้าที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่เเล้วเสร็จ ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้คือการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนซึ่งอาจทำให้มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ต่ำบางแห่งได้ อย่างไรก็ตาม จ.นนทบุรี มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร

11 ส.ค. 64 ร่วมต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในการติดตามการดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร” ณ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย โดยการจัดหาปุ๋ยเคมีในราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายให้กับเกษตรกร

ตรวจติดตามการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับชุมชน

11 ส.ค. 64 ผมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับชุมชนของอำเภอไทรน้อย (Community Isolation) ระดับชุมชน อำเภอไทรน้อย ณ โรงเรียนวัดคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ขอขอบคุณท้องที่ ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่ช่วยกันเตรียมการจัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

นบ 53902-ว150 ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางแบบฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ 53902-ว150 ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางแบบฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้>> 

นบ53902-ว149 ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นบ53902-ว149 ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย นบ.๓๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ – บ้านคลองห้าร้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย นบ.๓๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ – บ้านคลองห้าร้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย นบ.๕๐๓๗ แยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – แยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย นบ.๕๐๓๗ แยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – แยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นบ.๕๐๓๑ แยกทางหลวงชนบท นบ.๓๐๑๕ – บ้านเจ้าเฟื่อง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นบ.๕๐๓๑ แยกทางหลวงชนบท นบ.๓๐๑๕ – บ้านเจ้าเฟื่อง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2562-2565) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว2990 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2562-2565) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2564     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 เมษายน 2563   2. ตารางการติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ   https://docs.google.com/document/d/1Re0SGM3YWzIgI-yOigXZeAQ1HrHY7V6I/edit?usp=sharing&ouid=115282711485428294952&rtpof=true&sd=true   3. หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 ที่ กห 0481(พมพ)/216 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่5/2564

ที่ นบ 0017.2/ว 3441 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่5/2564

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดเพิ่มเติม…คลิก>>

การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี

นบ0017.3/ว6791 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี รยละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และขอชลอกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และขอชลอกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม..>>

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดเพิ่มเติม…คลิก>>

ระบบรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดนนทบุรี)

เข้าสู่ระบบ..คลิก>>ระบบรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดนนทบุรี)<<เข้าสู่ระบบ..คลิก เข้าสู่ระบบ..คลิก>>ระบบรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดนนทบุรี)<<เข้าสู่ระบบ..คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบบุคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบบุคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

จังหวัดนนทบุรี เปิดศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (one stop service) ทั้ง 6 อำเภอ

จังหวัดนนทบุรี เปิดศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (one stop service) ทั้ง 6 อำเภอ โดยมีทั้งจุดตรวจหาเชื้อ สถานที่สังเกตอาการ  จุดคัดกรอง(x-ray ปอด) สถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ รวมทั้งศูนย์ประสานงาน (call center) ประจำอำเภอซึ่งจะเปิดทดลองระบบ ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2564 สำหรับเบอร์โทรติดต่อแต่ละอำเภอสามารถดูได้ทางภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์ติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข) จ.นนทบุรี http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/report2.php เลือก 👉 เขต 4 👉 นนทบุรี 👉 อำเภอ


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

436988
เข้าชมวันนี้ : 104
เข้าชมเดือนนี้ : 7102
เข้าชมปีนี้ : 96250
ออนไลน์ : 2
IP ของคุณคือ: 35.175.107.77