คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศ

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทุเรียนนนทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดกิจกรรม “Big Day รณรงค์โค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. 62”

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  เวลา 18.05 น.  ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Day รณรงค์โค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. 62”  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดขึ้น  โดยมีนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.)  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี  ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  อาสาสมัครสาธารณสุข  สื่อมวลชน  และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งร่วมเดินรณรงค์พบปะประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา

ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ “NONTHABURI THE KING OF DURIAN 2019” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  เกษตรจังหวัดนนทบุรี  รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด  ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ “NONTHABURI THE KING OF DURIAN 2019”  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จำนวน ๗ เรื่อง ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย และองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 5/2562  เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

หารือข้อราชการกับ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หารือข้อราชการกับ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1  โดยมีรักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี  และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการหารือข้อราชการครั้งนี้

  • ประกวดราคา
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางหัวสิงห์

ที่  นบ  0518/ 1020      ลงวันที่    7   มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   19  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข (ซอยเมน)

ที่  นบ 52203/ 1993       ลงวันที่    12  มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

ซื้อระบบเสียงในศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

ที่  นบ 52203/ 1992       ลงวันที่    12  มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

จ้างป้ายบอกชื่อซอย จำนวน 50 ป้าย

ที่  นบ 52203/ 2004       ลงวันที่    12    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ที่  อย 83302/ ว 132       ลงวันที่    8   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   13  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

นบ 0017.2/1110 ลว 4 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0729.1/ว51 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย >>

การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

ที่ นบ 0017.2/ว894 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.3/ว0503 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 

ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหรงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2562

ที่ นบ 0017.2/ว 305 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหรงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2562 

รับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

ที่  รป.ม. 2/2562       ลงวันที่    22    กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   8   มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย >>

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9569       ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 52203/ 9573      ลงวันที่    26    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

225945
เข้าชมวันนี้ : 101
เข้าชมเดือนนี้ : 2863
เข้าชมปีนี้ : 9898
ออนไลน์ : 1
IP ของคุณคือ: 54.87.18.165