คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557
วันที่ระลึกวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2557 และงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
Google
 
 การจัดทำรายละเอียดโครงการบรรจุแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 นบ 0017.3/ว809 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557
 นบ 0017.3/ว788 เรื่อง การประชุมคณะกรรมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯในจังหวัดนนทบุรี เดือนเมษายน 2557
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2557
 ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
 หนังสือ ศรส. ที่ ศรส. 309 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เรื่อง การดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส. ที่บุกรุกหรือทำให้เสียหายกับสถานที่ราชการ
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพ แขวงท่าทราย
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันศึกษา
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
 ขายทอดตลาดครุ๓ัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
 สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 สอบราคาจ้างเหมาปูยางแอสฟาสติกบริเวณลานจอดรถวิทยาลัยมหาดไทย(ศาลากลางหลลังเก่า)
 
 
 
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th